Pirkkalan kunnan Killontorintien saneerausurakan ja Tampereen Keskuspuhdistamon paineviemäriurakan työmaiden ohjeistukset turvallisista koulureiteistä alkusyksyllä ovat seuraavat: Killontorintien suuntaisesti Peltokulmantien ja Niittykulmantien välille itäiselle reunalle järjestetään turvallinen ja rajattu kulkuväylä 9.8. aikana. Ajoneuvoliikenteen kierrättäminen Peltokulman, ja Niittykulmantien läpi jatkuu kuitenkin vielä enintään 2 viikkoa. Alikulku metsäreitin kautta Nuolialan päiväkodin vieressä on suljettuna vielä elokuun, mutta avataan syyskuun aikana myös yhdeksi kulkuväyläksi Nuolialan koululle.
Näihin järjestelyihin liittyvät mahdolliset kysymykset, palautteet ja yhteydentotot pyydetään tekemään seuraavasti elokuun aikana:

1. Vastaava työnjohtaja Tommi Arkko +358 50 348 0455 / tommi.arkko@hervannankaivin.fi

2. Työmaavalvoja Juha Kääriäinen +358 40 579 4386 /  juha.kaariainen@ramboll.fi 

3. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka +358 40 133 5603 /  antti.reinikka@pirkkala.fi


Pahoittelemme rakentamisen aikaisista häiriöistä.