Alle on koottu yleisiä kysymyksiä koronarokotteista ja rokotusten järjestämisestä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Kysymyksiin vastasi Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tartuntatautilääkäri Jaakko Kivijärvi. Lähteenä on käytetty myös THL:ää.

Joissain asioissa on pieniä eroavaisuuksia Pirkkalan ja Vesilahden välillä. Siinä tapauksessa kunnan nimi on korostettu eri värillä tekstissä.

Koronarokotteisiin liittyvät asiat muuttuvat nopeasti. Useita kysymyksiä ratkaistaan sitä mukaa, kun rokotteita saadaan kevään edetessä. Sivun sisältöä päivitetään tilanteen muuttuessa.
Sivua päivitetty viimeksi 7.4.2021.


Missä vaiheessa rokotukset ovat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella?

Tällä hetkellä rokotusvuorossa olevat ryhmät näkyvät koronarokotussivulta:


Mitä rokotteita nyt annetaan?

 • Astra Zenecan rokote on saanut uudelleen käyttöluvan, mutta koska tutkimukset etenkin nuorien osalta ovat vielä kesken, kohdennetaan valmiste vain yli 65-vuotiaiden käyttöön. Tällä hetkellä emme saa antaa Astra Zenecan rokotetta alle 65-vuotiaille.

 • Pfizer/Biontechin rokotukset jatkuvat aiempaan tapaan.

 • Modernan rokotetta saadaan pieniä määriä. Sitä voidaan käyttää Pfizer/Biontechin rokotteen tavoin.

 • Tiedotamme koronarokotusten nettisivuilla kunakin päivänä käytettävästä rokotevalmisteesta. Mikäli saat soiton, jossa tarjoamme rokotusaikaa, emme pysty tuolloin yleensä esittämään vaihtoehtoja eri rokotevalmisteista, koska aikoja on rajallisesti. Mikäli haluat kieltäytyä tarjotusta rokotusajasta, voit halutessasi varata myöhemmin itse rokotusajan verkkoajanvarauksen kautta.


Milloin tehosterokotukset annetaan?

 • THL:n ohjeiden mukaan tehosteannokset annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. THL kommentoi juuri hiljattain, ettei tehosteväliä ole aiheen lyhentää tässä vaiheessa, jotta mahdollisimman monelle suomalaiselle saadaan annettua 1. rokoteannos niin nopeasti kuin mahdollista.


Miten iäkkäät kutsutaan rokotuksiin?

 • Soitamme terveyskeskuksesta ikäryhmittäin henkilöille rokotusaikojen tarjoamiseksi, jotta saamme tavoitettua mahdollisimman kattavasti myös heidät, jotka eivät ole varanneet aikaa verkkoajanvarauksen kautta. Rokotusajan voi siis saada verkkoajanvarauksen kautta, mutta, mikäli ajanvaraus ei onnistu, tullaan rokotusta tarjoamaan myös puhelimitse.

 • Mikäli yli 70-vuotias henkilö ei vielä ole saanut kutsua rokotukseen, toivomme yhteydenottoa koronarokotusten neuvontapuhelimeen rokotusajan järjestämiseksi. Kaikkien henkilöiden nimet eivät välttämättä tule esiin väestörekisteristä, joten yksittäisiä henkilöitä saattaa siksi jäädä soittojen ulottumattomiin. Tähän päivään mennessä olemme kuitenkin koettaneet tavoitella puhelimitse kaikkia tiedossamme olevia yli 70-vuotiaita kuntalaisia. Soitamme useana eri päivänä ja useampaan kertaan.

 • Puhelimitse tavoittamattomille yli 70-vuotiaille lähetämme myös kirjeen rokotusajanvarauksen mahdollisuudesta. Toivomme heiltä yhteydenottoa koronarokotusten neuvontapuhelimeen.

 • Rokotusaika tullaan tarjoamaan jokaiselle kuntalaiselle, joten vaaraa oman rokotusvuoron ”ohi menemisestä” ei ole.


Mistä voin tiedustella peruuntuneita rokotusaikoja?

 • Parhaiten mahdollisten peruutusaikojen saatavuutta voi selvittää tarkistamalla verkkoajanvarauksen tilannetta. Mikäli aikoja ei ole saatavilla, ei peruutusaikoja ole tullut. Viime hetken peruutusaikoihin soitamme yleensä terveyskeskuksesta käsin kulloinkin rokotusvuorossa olevia henkilöitä.


Onko koronarokote pakollinen? Maksaako rokotus?

 • Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Suosittelemme rokotetta kaikille, koska laajalla rokotuskattavuudella epidemian leviäminen saadaan estettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Miksi Pirkkalan rokotuskattavuus on matalaa tasoa?

 • Kysymys on monitasoinen:

1.  Rokotusten etenemistä täytyy tarkastella ikäryhmittäin. Pirkkalassa yli 70-vuotiaiden rokotukset ovat edenneet Pirkanmaan keskiarvon mukaisesti. Rokotuksien pääpaino on ollut yli 70-vuotiaissa

2.   Sairaala-apteekin rokotejakelu perustuu yli 70-vuotiaiden ja 18-69 –vuotiaiden kuntalaisten määriin. THL:n rokotusten seuranta perustuu kuitenkin koko väestöpohjaan. Pirkkalassa on alle 18-vuotiaita noin 25 % väestöstä, joten rokotteita saadaan vain noin 75 % kokoiselle osuudelle väestöpohjasta. Käytännössä siis, vaikka Pirkkalassa rokotettaisi kaikki yli 18-vuotiaat, olisi rokotuskattavuus parhaimmillaankin vain 75 % luokkaa. Joissain kunnissa lapsien osuus on paljon pienempi, jolloin suhteessa nämä kunnat saavat suurempia rokotemääriä ja siten myös suurempi näennäinen rokotekattavuus on mahdollinen

3.  Riskiryhmän 1 rokotuksien osalta kunnat ovat hyvin eri tasoilla. Pirkkalassa on suhteessa varsin terve väestö. Sairaala-apteekin rokotusjakelu perustuu arvioon kunnassa olevista riskiryhmään kuuluvista henkilöistä, joten Pirkkalassa riskiryhmän 1 koko on suhteessa koko väestöön varsin pieni ja saatavat rokotemäärätkin siten hieman keskimääräistä pienempiä.

4.   THL ja kunnat tulkitsevat toteutuneita rokotuksia eri tavoilla. THL kirjaa toteutuneet rokotukset kotipaikkakunnan mukaan. Me taas tiedämme vain Pirkkalassa toteutuneista rokotuksista. Lisäksi väestörekisteritiedot voivat olla erilaisia ja osa henkilöistä saattaa olla virallisesti kirjoilla toisessa kunnassa, vaikka onkin Pirkkalan terveyspalveluiden piirissä (esim. asumispalveluyksiköissä)

5.   THL:n rekisterit päivittyvät viiveellä. Rokotukset kirjataan massakirjauksena arkipäivisin. Tiedot välittyvät tästä THL:n rekistereihin kirjausta seuraavana yönä. Lauantaina tehty rokotus näkyy siis THL:n rekisterissä todennäköisesti vasta tiistaina.

6.   Rokotteita on jaettu niin nopeasti kuin niitä on saatu. Käytännössä kaikki terveyspalveluiden käyttöön saadut rokotteet on jaettu viikon aikana eteenpäin (myös säilyvyyshaasteiden vuoksi). Yhtään annosta ei ole mennyt hukkaan ja rokotusjärjestyksessä on noudatettu tiukasti PSHP:n ja THL:n ohjeita.


Miten riskiryhmäjaottelu toimii? Miksi yli 70-vuotiaita ei luokitella riskiryhmiin?

 • Tutkimustiedon mukaan yli 70 vuoden ikä on kaikkein merkittävin riskitekijä vakavalle koronavirustaudille riippumatta mahdollisista todetuista pitkäaikaissairauksista. Näin ollen THL on suosittanut, että kaikki 70 vuotta täyttäneet rokotetaan ikäjärjestyksessä eikä sen perusteella, onko ikääntyneellä myös jokin vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. 

 • Koska rokotemäärät ovat rajallisia, on rokotteita pyritty kohdentamaan suurimmassa vaikean tautimuodon riskissä oleville. THL on laatinut riskiryhmäjaottelun luokkiin 1 ja 2.

 • THL:n suosituksen mukaisesti rokotus järjestetään ensin riskiryhmään 1 luokitelluille henkilöille ja tämän jälkeen riskiryhmän 2 henkilöille. Myös riskiryhmien sisällä rokotuksia pyritään toteuttamaan iäkkäämmistä nuorempia kohti edeten.

 • Kun riskiryhmän 2 rokotukset ovat loppupuolella, aletaan rokottaa henkilöitä, joilla ei ole todettuja koronavirusinfektiolle altistavia tekijöitä.

   

   

Rokotetaanko puolisoni/perheenjäseneni samaan aikaan?

 • Yli 70-vuotiaiden henkilöiden myös yli 70-vuotiaat perheenjäsenet pyritään rokottamaan samaan aikaan.

Saako riskiryhmään kuuluvan henkilön omainen rokotteen samaan aikaan kuin itse riskiryhmään kuuluva?

 • Yli 70-vuotiaan henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat myös yli 70-vuotiaat henkilöt pyritään rokottamaan samalla kertaa. Kuitenkin samassa taloudessa asuvat alle 70-vuotiaat joutuvat vielä odottamaan rokotusvuoroon riskiryhmien mukaisesti. Poikkeuksen tähän ryhmään muodostavat samassa taloudessa asuvat omaishoitajat.

 • Alle 70-vuotiaiden riskiryhmiin 1 tai 2 kuuluvien henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät tällä hetkellä kuulu THL:n ohjeiden mukaan rokotettaviin, elleivät hekin kuulu samaan riskiryhmään.

 • Perusteena tälle ohjeelle on se, ettei vielä ole käytettävissä tarkkaa tietoa siitä, kuinka hyvin annettu rokote estää henkilön kykyä tartuttaa virusta. Toisin sanoen, rokotteiden tiedetään suojaavan hyvin henkilöä itseään oireiselta tartunnalta, mutta rokotettu henkilö saattaa kuitenkin kyetä levittämään virusta muihin.

Miten kehitysvammaisiin otetaan yhteyttä rokotuksien tarjoamiseksi?

 • Kehitysvammat ovat hyvin laaja kirjo, joten ajanvarauskäytännöt ovat erilaisia eri henkilöiden kohdalla. Verkkoajanvaraus on kaikille avoin aina kyseisen ikä- ja riskiryhmän ollessa rokotusvuorossa. Vain Downin syndrooma on sellaisenaan riskiryhmäluokitukseen 1 johtava kehitysvamma, muiden kehitysvammojen kohdalla riskiarvio perustuu kehitysvammasta aiheutuviin mahdollisiin muihin vastustuskykyä heikentäviin vaivoihin.

 • Pyrimme selvittämään mahdollisimman kattavasti kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärän ja tarvittaessa otamme heihin tai heidän omaisiinsa yhteyttä puhelimitse. Kaikkia henkilöitä emme kuitenkaan välttämättä saa selville väestötason rekistereistä, joten toivomme näiden henkilöiden läheisiltä yhteydenottoa siinä vaiheessa, kun rokotuksia tarjotaan sopivalle ikä- ja riskiryhmälle.


Milloin riskiryhmän 2 rokotukset alkavat?

 • Riskiryhmän 2 rokotukset alkavat huhtikuun aikana vanhimmasta ikäryhmästä kohti nuorempaa rokotetilanteen mukaan. 

 • Rokotevalinnoista riskiryhmien osalta ei vielä ole lopullista vahvistusta, mutta mikäli Astra Zenecan käyttölupa säilyy vain yli 65-vuotiailla, käytetään muita valmisteita tätä nuorempien rokotuksiin

En kuulu riskiryhmiin, milloin saan rokotteen?

 • Riskiryhmiin 1 ja 2 kuulumattomat 18-69 -vuotiaat rokotetaan, kun riskiryhmän 2 rokotukset ovat loppusuoralla. Yli 70-vuotiaat rokotetaan ikäjärjestyksessä riippumatta mahdollisista pitkäaikaissairauksista. Oletettavasti riskiryhmään kuulumattomien 18-69 -vuotiaiden rokotukset saadaan aloitettua kesäkuuhun mennessä, riippuen saatavista rokotemääristä ja THL:n suosituksista. Tässä vaiheessa tarkkaa aikatauluarviota on mahdoton tehdä.


Voiko jokin sairaus/lääkitys estää koronarokotteen saamisen?

 • Tällä hetkellä tiedossa ei ole yksittäisiä sairauksia, jotka voisivat estää rokotuksen antamisen. Toki todettu vaikea allergia rokotevalmisteiden ainesosille voi estää jonkin rokotevalmisteen käytön. Käytössä olevien rokotteiden ainesosille allergisuus on kuitenkin äärimmäisen harvinaista.

 • Alle 65 vuoden ikä on tällä hetkellä este AstraZenecan rokotteen antamiselle. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti AstraZenecan koronavirusrokotetta ei myöskään anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT). Esim. aivoinfarkti/-verenvuoto, laskimotukos, keuhkoembolia tai todettu geneettinen tukostaipumus eivät ole este valmisteen käytölle.

 • Rokotuksista saatetaan lääketieteellisistä syistä pidättäytyä saattohoitopotilaiden tai muuten hyvin hauraiden ja sairaiden henkilöiden kohdalla, koska tuolloin mahdollinen lieväkin rokotereaktio voi aiheuttaa voinnin romahtamisen tai toisaalta rokotuksella saavutettava hyöty voi jäädä olemattomaksi.


Olen sairastanut koronainfektion aiemmin, tarvitsenko rokotetta?

 • Tarkkaa tietoa sairastetun infektion tuoman vastustuskyvyn kestosta ei ole. Lähtökohtaisesti vasta-aineet säilyvät elimistössä noin 6 kk ajan. Näin ollen rokotus ei ole ainakaan pian sairastetun infektion jälkeen tarpeen, mutta kun sairastetusta infektiosta on kulunut yli 6 kk, suositellaan rokotteen ottamista vastustuskyvyn ylläpitämiseksi.


Voinko valita, minkä rokotteen otan?

 • Ikävä kyllä emme voi tarjota valinnanvaraa rokotteiden välillä. Rokotteet jaetaan THL:n ohjeiden mukaisesti. Tarjotusta rokotteesta kieltäytymisen jälkeen emme pysty takaamaan seuraavan rokotusmahdollisuuden ajankohtaa.


Pitääkö rokotetun mennä koronatestiin, jos jossain vaiheessa tulee flunssan oireita?

 • Toistaiseksi myös rokotettujen henkilöiden tulee hakeutua koronanäytteenottoon hengitystieoireiden ilmetessä. Tämä johtuu siitä, että rokotteiden teho vaikeaa tautimuotoa kohtaan on yli 90 %, mutta lieviä tautimuotoja vastaan suoja on hieman heikompi. Myös lieväoireinen henkilö voi kuitenkin levittää virusta eteenpäin. Tällä hetkellä emme myöskään tiedä vielä tarkasti, estävätkö rokotteet henkilön kykyä viruksen eteenpäin levittämiseen.

Tästä pääset Pirkkalan koronarokotussivulle
Tästä pääset Vesilahden koronarokotussivulle

 


Kysy koronasta Facebook Live -tallenne

Pirkkalan kunta järjesti 30.3.2021 Facebook Live -lähetyksen koronatilanteesta. Pormestari Marko Jarva ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaakko Kivijärvi kertoivat ajankohtaisista korona-asioista ja vastasivat kuntalaisten kysymyksiin. Voit katsoa alta tallenteet.
(Sivulle upotetun videon näkyminen vaatii evästeiden hyväksynnän. Jos upotus ei näy, voit katsoa tallenteet linkeistä: osa 1 ja osa 2)