Alle on koottu yleisiä kysymyksiä koronarokotteista ja rokotusten järjestämisestä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Kysymyksiin vastasi Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tartuntatautilääkäri Jaakko Kivijärvi. Lähteenä on käytetty myös THL:ää.

Joissain asioissa on pieniä eroavaisuuksia Pirkkalan ja Vesilahden välillä. Siinä tapauksessa kunnan nimi on korostettu eri värillä tekstissä.

Koronarokotteisiin liittyvät asiat muuttuvat nopeasti. Useita kysymyksiä ratkaistaan sitä mukaa, kun rokotteita saadaan kevään edetessä. Sivun sisältöä päivitetään tilanteen muuttuessa.
Sivua päivitetty viimeksi 19.5.2021.


Missä vaiheessa rokotukset ovat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella?

Tällä hetkellä rokotusvuorossa olevat ryhmät näkyvät koronarokotussivulta:


Mitä rokotteita nyt annetaan?

 • Astra Zenecan rokote on saanut uudelleen käyttöluvan, mutta koska tutkimukset etenkin nuorien osalta ovat vielä kesken, kohdennetaan valmiste vain yli 65-vuotiaiden käyttöön. Tällä hetkellä emme saa antaa Astra Zenecan rokotetta alle 65-vuotiaille.

 • Pfizer/Biontechin rokotukset jatkuvat aiempaan tapaan.

 • Modernan rokotetta saadaan pieniä määriä. Sitä voidaan käyttää Pfizer/Biontechin rokotteen tavoin.

 • Tiedotamme koronarokotusten nettisivuilla kunakin päivänä käytettävästä rokotevalmisteesta. Mikäli saat soiton, jossa tarjoamme rokotusaikaa, emme pysty tuolloin yleensä esittämään vaihtoehtoja eri rokotevalmisteista, koska aikoja on rajallisesti. Mikäli haluat kieltäytyä tarjotusta rokotusajasta, voit halutessasi varata myöhemmin itse rokotusajan verkkoajanvarauksen kautta.

Minkä tehosterokotteen saan?

Tehosteannoksien osalta noudatetaan seuraavanlaista jaottelua:

65-vuotta täyttäneet:

1. annos annettu Astra Zenecalla -> tehosteannos annetaan myös ensisijaisesti Astra Zenecalla
1. annos annettu Comirnatylla  -> tehosteannos samalla valmisteella kuin 1. annos

 • 65-vuotta täyttäneiden tehosterokotus annetaan 1. rokotuskerralla saadun uuden ajan mukaisesti, mikäli rokotevalmiste pysyy samana. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan asiakkaille puhelimitse/tekstiviestillä. Rokotuspaikalla rokotusvalmisteen vaihtaminen ei ole mahdollista.

 • Lähtökohtaisesti tehosterokotukseen käytettävän valmisteen vaihto on mahdollista vain mikäli 1. annos on aiheuttanut vakavan haittatapahtuman, kuten anafylaksian, HIT:n tai sinustromboosin.

 • Yli 65-vuotiaiden, Astra Zenecan tehosteajasta kieltäytyvien henkilöiden tehosteajat siirtyvät alkuperäistä tehosteaikaa myöhäisemmäksi. Mikäli haluat vaihtaa rokotevalmisteen, ota yhteys Pirkkalassa koronarokotusneuvontaan, p. 044 486 1905 arkipäivisin kello 9–15. Vesilahdessa koronapuhelimeen p. 050 4477 706 arkipäivisin kello 9-15 kaksi viikkoa ennen rokotusajankohtaa.

 • Tehosterokotusajan voi itse siirtää vain painavin perustein. Mikäli 1. rokotuskerralla annettu tehosteaika ei sovi, ota yhteys Pirkkalassa koronarokotusneuvontaan, p. 044 486 1905 arkipäivisin kello 9–15. Vesilahdessa koronapuhelimeen p. 050 4477 706 arkipäivisin kello 9-15 kaksi viikkoa ennen rokotusajankohtaa.

Alle 65-vuotiaat:

1. annos annettu Astra Zenecalla -> tehosteannos annetaan Comirnatylla
1. annos annettu Comirnatylla -> tehosteannos samalla valmisteella kuin 1. annos

 • Alle 65-vuotiaille tehosterokotus annetaan 1. rokotuskerralla saadun uuden ajan mukaisesti, riippumatta siitä vaihtuuko rokotevalmiste. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan asiakkaille puhelimitse/tekstiviestillä. 

 • Tehosterokotusajan voi itse siirtää vain painavin perustein. Mikäli 1. rokotuskerralla annettu tehosteaika ei sovi, ota yhteys Pirkkalassa koronarokotusneuvontaan, p. 044 486 1905 arkipäivisin kello 9–15. Vesilahdessa koronapuhelimeen p. 050 4477 706 arkipäivisin kello 9-15 kaksi viikkoa ennen rokotusajankohtaa.


Milloin tehosterokotukset annetaan?

 • THL:n ohjeiden mukaan tehosteannokset annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. 

 • Vaikka THL on esittänyt Astra Zenecan tehostevälin lyhentämisen olevan mahdollista, ei Pirkkalassa/Vesilahdessa rokotusaikoja lähtökohtaisesti järjestetä alle 12 viikon annosvälillä sekä rokotusvasteen optimoinnin että ajanvarausteknisten syiden takia. Comirnatyn ja Modernan rokotteen tehosteväli pysyy joka tapauksessa THL:n suosituksen mukaisesti vähintään 12 viikon mittaisena.

Annetaanko rokotukset syntymävuoden vai iän perusteella?

 • Ikärajoilla tarkoitetaan täytettyjä kokonaisia ikävuosia, ei syntymävuotta.

Miksi rokotusaikoja ei ole saatavilla?

Tieto saatavista rokotemääristä tulee aina seuraavalle 1-2 viikolle. Mikäli rokotusaikoja ei ole varattavissa, ovat kaikki rokotusajat jo täynnä. Uusia aikoja avataan varattavaksi aina sitä mukaa, kun rokotteiden määrät varmistuvat. Saatavat rokote-erät ovat pieniä ja rokotusten edetessä suurissa kuntalaisjoukoissa, tulevat ajat varatuiksi nopeasti. Jokaiselle järjestetään kuitenkin mahdollisuus rokotusajan saamiseen, oma rokotusvuoro ei voi mennä ohi.

 • Yksittäisiä peruutusaikoja saattaa vapautua jos ajan varannut peruu aikansa.

 • Ajanvarauksia saa tehdä vain 1 kpl/henkilö.


Mistä voin tiedustella peruuntuneita rokotusaikoja?

 • Parhaiten mahdollisten peruutusaikojen saatavuutta voi selvittää tarkistamalla verkkoajanvarauksen tilannetta. Mikäli aikoja ei ole saatavilla, ei peruutusaikoja ole tullut. Viime hetken peruutusaikoihin soitamme yleensä terveyskeskuksesta käsin kulloinkin rokotusvuorossa olevia henkilöitä.


Onko koronarokote pakollinen? Maksaako rokotus?

 • Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Suosittelemme rokotetta kaikille, koska laajalla rokotuskattavuudella epidemian leviäminen saadaan estettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Mistä saan todistuksen koronainfektiosta, negatiivisestä testituloksesta tai koronarokotuksesta?

 • Sairastetusta koronainfektiosta saa tarvittaessa todistuksen hoitaneelta lääkäriltä (todistus maksullinen).

 • Negatiivisesta näytevastauksesta todistukseksi saa laboratoriotulosteen tms. Asiakirja pyydetään näytteen tilanneen palveluntuottajan kautta.

 • Koronarokotuksista kansainvälistä todistuspohjaa ei vielä ole olemassa, mutta tarvittaessa voidaan laatia hoitajan toimesta vapaa selostus annetuista rokotteista, esim. rokotuskorttiin. Toistaiseksi vapaamuotoisten rokotustodistusten hyväksymisestä esim. ulkomailla ei ole tietoa.

 • Kansallisen rokotustodistuksen tavoiteaikataulu on toukokuun 2021 loppu, siirtymäaika vaikuttaa kuitenkin henkilöiden todistuksen näkymiseen Omakannassa. Kansallinen rokotustodistus sisältää tiedon henkilön saamista koronarokotuksista. Todistus on sähköisesti varmennettu. Todistuksen voi joko tulostaa Omakannasta tai näyttää omalta mobiililaitteelta. Matkustamista varten kansalaisen on itse selvitettävä maakohtaiset vaatimukset todistuksen kelpoisuudesta, kansainvälistä linjausta ei vielä ole. Kansallista rokotustodistusta tehdään THL:n johdolla.

Jaetaanko koronarokotuksia työterveyshuollon kautta?

 • Pirkkalassa ja Vesilahdessa ikä- ja riskiryhmäperusteiset rokotukset kuntalaisille toteutetaan terveyskeskuksien kautta. Kuntaan saapuvia rokotteita ei jaeta yksityisten toimijoiden tai työterveyshuoltojen käyttöön.


Miksi Pirkkalassa/Vesilahdessa rokoteikärajat laskevat hitaasti?

 • Yhteistoiminta-alueella ikäryhmäkohtainen rokotuskattavuus on kaikissa tähän asti vuorossa olleissa ryhmissä korkeaa tasoa. Tämän takia rokotukset etenevät näennäisesti hitaammin kohti nuorempia ikäryhmiä. Kuitenkin korkean rokotuskattavuuden saavuttaminen jokaisessa ikäryhmässä on äärimmäisen keskeistä epidemian torjunnan kannalta, joten ilmiö on kokonaisuudessaan myönteinen. Lisäksi ikä on edelleen merkittävä vaikean koronavirusinfektion riskitekijä, joten on hyvä, että rokotuskattavuus paranee edelleen myös iäkkäämmissä henkilöryhmissä. Mahdollisuuksia ikärajojen muuttamiseen arvioidaan jatkuvasti ja kaikki rokotusajat täytetään aina tarpeen mukaan ikärajaa alentamalla. Kokonaisuudessaan rokotukset etenevät Pirkkalassa ja Vesilahdessa valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Miten kehitysvammaisiin otetaan yhteyttä rokotuksien tarjoamiseksi?

 • Kehitysvammat ovat hyvin laaja kirjo, joten ajanvarauskäytännöt ovat erilaisia eri henkilöiden kohdalla. Verkkoajanvaraus on kaikille avoin aina kyseisen ikä- ja riskiryhmän ollessa rokotusvuorossa. Vain Downin syndrooma on sellaisenaan riskiryhmäluokitukseen 1 johtava kehitysvamma, muiden kehitysvammojen kohdalla riskiarvio perustuu kehitysvammasta aiheutuviin mahdollisiin muihin vastustuskykyä heikentäviin vaivoihin.

 • Pyrimme selvittämään mahdollisimman kattavasti kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärän ja tarvittaessa otamme heihin tai heidän omaisiinsa yhteyttä puhelimitse. Kaikkia henkilöitä emme kuitenkaan välttämättä saa selville väestötason rekistereistä, joten toivomme näiden henkilöiden läheisiltä yhteydenottoa siinä vaiheessa, kun rokotuksia tarjotaan sopivalle ikä- ja riskiryhmälle.

Voiko jokin sairaus/lääkitys estää koronarokotteen saamisen?

 • Tällä hetkellä tiedossa ei ole yksittäisiä sairauksia, jotka voisivat estää rokotuksen antamisen. Toki todettu vaikea allergia rokotevalmisteiden ainesosille voi estää jonkin rokotevalmisteen käytön. Käytössä olevien rokotteiden ainesosille allergisuus on kuitenkin äärimmäisen harvinaista.

 • Alle 65 vuoden ikä on tällä hetkellä este AstraZenecan rokotteen antamiselle. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti AstraZenecan koronavirusrokotetta ei myöskään anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT). Esim. aivoinfarkti/-verenvuoto, laskimotukos, keuhkoembolia tai todettu geneettinen tukostaipumus eivät ole este valmisteen käytölle.

 • Rokotuksista saatetaan lääketieteellisistä syistä pidättäytyä saattohoitopotilaiden tai muuten hyvin hauraiden ja sairaiden henkilöiden kohdalla, koska tuolloin mahdollinen lieväkin rokotereaktio voi aiheuttaa voinnin romahtamisen tai toisaalta rokotuksella saavutettava hyöty voi jäädä olemattomaksi.


Olen sairastanut koronainfektion aiemmin, tarvitsenko rokotetta?

 • Tarkkaa tietoa sairastetun infektion tuoman vastustuskyvyn kestosta ei ole. Lähtökohtaisesti vasta-aineet säilyvät elimistössä noin 6 kk ajan. Näin ollen rokotus ei ole ainakaan pian sairastetun infektion jälkeen tarpeen, mutta kun sairastetusta infektiosta on kulunut yli 6 kk, suositellaan rokotteen ottamista vastustuskyvyn ylläpitämiseksi.


Voinko valita, minkä rokotteen otan?

 • Emme suoranaisesti pysty tarjoamaan valinnanvaraa rokotevalmisteiden välillä vaan rokotuksia toteutetaan kulloinkin käyttöön saatavilla rokotteilla. Kunakin päivänä käytettävän rokotevalmisteen voit tarkistaa rokotussivulta Pirkkala / Vesilahti, rokotuspaikalla emme voi vaikuttaa käytettävissä olevaan rokotteeseen. Rokotuksia toteutetaan THL:n ohjeiden mukaisesti, kulloinkin rokotusvuorossa oleva ryhmä ilmoitetaan verkkoajanvarauksen yhteydessä. Huomioithan, että tehosterokotus toteutetaan lähtökohtaisesti samalla valmisteella kuin ensimmäinen rokotuskerta.

 • Huomioithan, että rokotevalmisteen valinta tai ei ole mahdollista enää rokotuspaikalla. Rokotustapahtumissa on käytettävissä on vain kyseisenä päivänä jaossa olevaa rokotetta. 


Pitääkö rokotetun mennä koronatestiin, jos jossain vaiheessa tulee flunssan oireita?

 • Toistaiseksi myös rokotettujen henkilöiden tulee hakeutua koronanäytteenottoon hengitystieoireiden ilmetessä. Tämä johtuu siitä, että rokotteiden teho vaikeaa tautimuotoa kohtaan on yli 90 %, mutta lieviä tautimuotoja vastaan suoja on hieman heikompi. Myös lieväoireinen henkilö voi kuitenkin levittää virusta eteenpäin. Tällä hetkellä emme myöskään tiedä vielä tarkasti, estävätkö rokotteet henkilön kykyä viruksen eteenpäin levittämiseen.

Tästä pääset Pirkkalan koronarokotussivulle
Tästä pääset Vesilahden koronarokotussivulle