Kirjaston omatoimikäyttö on mahdollista pääkirjaston lehtilukusalissa ja Toivion kirjastossa. Tarkista omatoimiaukioloajat kirjaston aukioloajoista. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa. Tiloja valvotaan tallentavilla kameroilla.

Käyttääksesi tiloja tarvitset PIKI-kirjastokortin ja siihen liitetyn tunnusluvun. Omatoimiaukioloaikoja voivat hyödyntää kaikki PIKI-kirjastojen asiakkaat. Ovella on yksikkö, joka lukee kirjastokorttisi ja kysyy sen jälkeen salasanaasi. Käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen ja väärinkäytösten vuoksi.

Pääkirjastolla omatoimisessa käytössä on vain lehtilukusali, ei kirjaston muut tilat. Lehtilukusalissa voit lukea lehtiä, palauttaa ja uusia lainojasi sekä lainata pienestä kirjakokoelmasta. Voit myös esimerkiksi työskennellä tai opiskella tiloissa.

Kirjaudu aina omalla kortillasi. Älä päästä muita asiakkaita samalla ovenavauksella. Asiakas on vastuussaan myös muiden mukanaan tulevien henkilöiden käyttäytymisestä

Kirjoja voi palauttaa myös kirjaston ollessa suljettu. Pääkirjaston palautusluukku sijaitsee rakennuksen takana ja Nuolialan kirjaston palautusluukku on sisäänkäynnin vieressä.