Killon asemakaavan muutos, nro 256, tuli viereille 2019 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on ajantasaistaa Killon alueen osalta alueen vanhimpien rakennussuunnitelmien/rakennuskaavojen (vuosilta 1948-52) määräykset vastaamaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin vaatimuksiin. Alueen asemakaavamuutoksessa on huomioitava erityisesti aluetta koskeva yleiskaavan rakennetun ympäristön säilyttämisvelvoite.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  4.3.2020 - 3.4.2020

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 2.12.20 - 8.1.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Kaavaluonnosta koskevat mielipiteen ja alustavat lausunnot on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.