Killon asemakaavan laajennus, nro 256, tuli viereille 20xx kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on ajantasaistaa Killon alueen osalta alueen vanhimpien rakennussuunnitelmien/rakennuskaavojen (vuosilta 1948-52) määräykset vastaamaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin vaatimuksiin. Alueen asemakaavamuutoksessa on huomioitava erityisesti aluetta koskeva yleiskaavan rakennetun ympäristön säilyttämisvelvoite.

Tavoiteaikataulu on OAS keväällä 2020 ja asemakaavaehdotus talvella 2022.