Viisas liikkuminen

Pirkkalassa  liikkumistapoihin tavoitellaan muutosta vuoden 2018 aikana tehtävän viisaan liikkumisen suunnitelman avulla. Viisas liikkuminen tarkoittaa kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä - muuta kuin yksin henkilöautolla liikkumista. Tavoitteena on kasvattaa kestävillä kulkumuodoilla tehtyjen matkojen osuutta Pirkkalassa ja saavuttaa näin kävelyn ja pyöräilyn tunnettuja terveyshyötyjä sekä autoliikenteestä aiheutuvien päästöjen ja melun vähenemistä. Tulevaisuuden Pirkkalassa kestävien liikkumistapojen käyttäminen arkimatkoilla on yhä helpompaa ja houkuttelevampaa.

Viisaan liikkumisen suunnitelmassa ei paranneta vain kävelyn ja pyöräilyn reittejä, vaan kehitetään myös kestävän ja viisaan liikkumisen organisointia kunnassa ja tutkitaan erilaisia liikkumisen palveluiden toimintaedellytyksiä. Asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikutetaan edistämissuunnitelman laatimisenkin aikana kannustamalla pirkkalalaisia ja Pirkkalassa toimivia yrityksiä kestäviin liikkumisratkaisuihin esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tempauksien avulla.

Viisaan liikkumisen suunnitelman teettämiseen on saatu liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Työn tekijäksi on valittu Sitowise ja työtä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on monipuolinen edustus kunnan eri toimialoilta.

Työn edistymistä voit seurata näiltä sivuilta. Lisätietoja: Pirkkalan ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen, puh. 050 352 1939, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi, ja Sitowisen projektipäällikkö Oskari Kaupinmäki, puh. 044 215 6091, etunimi.sukunimi@sitowise.com.

Työohjelma (pdf)

Hankkeessa tapahtunutta (linkki alasivulle)

Viisaan liikkumisen kysely 2018 (linkki alasivulle)

Ohjausryhmän muistiot:

Kokous 31.8.2018 (pdf)

Kokous 7.6.2018 (pdf)

Aloituskokous 16.4.2018 (pdf)