Kesätyöseteli on Pirkkalan kunnan maksama tuki Pirkkalan kunnassa toimivalle yritykselle tai yhdistykselle. Yritys tai yhdistys voi hyödyntää kesätyöseteliä palkatessaan kesätyöhön pirkkalalaisen nuoren.

Kesätyösetelin avulla on tarkoitus auttaa ja kannustaa haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria hakemaan ja etsimään aktiivisesti kesätyötä sekä rohkaista paikallisia työnantajia palkkaamaan heitä. 

Kesätyöseteleiden haku on käynnissä

Kesätyöseteleitä on haettavissa 40 ja ne jaetaan hakujärjestyksessä. Haku päättyy 30.9.2022.


Haettavissa on 23 seteliä.

 • Tilanne 24.5.

Voit hakea kesätyöseteliä, jos

 • olet vuosina 2001-2006 syntynyt pirkkalalainen nuori
 • saat kesätyöpaikan yrityksestä tai yhdistyksestä, jolla on toimintaa Pirkkalassa

Kesätyöseteliä voi hakea paperisella tai sähköisellä hakulomakkeella

 • Paperisen hakemuksen täyttää nuori yhdessä työnantajan kanssa
 • Sähköisen hakemuksen täyttää työnantajan edustaja. Sähköinen hakemus vaatii tunnistautumisen.


Toimi näin, jos haet kesätyöseteliä paperisella hakulomakkeella

 • Tulosta kesätyösetelihakemus tästä (pdf).
  TAI
 • Hae hakemuslomake joko pääkirjastosta, Suupanniityn koululta, Nuolialan koululta, lukiosta, nuorisotila Nastasta tai Asiointipisteeltä.
 • Täytä hakemus yhdessä työnantajan edustajan kanssa ja toimita se Asiointipisteeseen os. Koulutie 1.
 • Asiointipisteestä sinulle annetaan hakemusta vastaan numeroitu Kesätyöllistämisen korvaushakemus. Toimita se työnantajallesi. 
  • Työnantajan valinnan mukaan kesätyösetelin numero ja linkki sähköiseen korvaushakemukseen voidaan toimittaa työnantajalle myös sähköpostitse.


Toimi näin, jos kesätyöseteliä haetaan sähköisellä lomakkeella

 • Täytä sähköinen kesätyösetelihakemus. Huomioi, että sähköisen hakemuksen voi tehdä vain työnantajan edustaja. 
 • Sähköiseen kesätyösetelihakemukseen pääset tästä (Suomi.fi -lomake).
 • Hakemuslomakkeen lähettämisen jälkeen kesätyösetelin numero ja linkki sähköiseen korvaushakemuslomakkeeseen toimitetaan työnantajan sähköpostiosoitteeseen.
  • Kesätyöllistämisen korvausta voi hakea myös paperisella hakulomakkeella. Numeroidun Kesätyöllistämisen korvaushakemuslomakkeen voi hakea Asiointipisteestä


Ohjeita työnantajalle

 • Työnantajan on tehtävä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus ja työsuhteen kesto on oltava vähintään neljä viikkoa. Viikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä.
 • Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee noudattaa nuoren työllistämisessä ja palkkaamisessa TES:n määräyksiä ja kyseisellä alalla käytössä olevan sopimuksen mukaista vähimmäistyöaikaa ja -palkkausta.
 • Palkan maksava työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista.
 • Nuoren päivittäisen työajan on oltava vähintään kuusi tuntia.
 • Nuoren työsuhteen tulee olla voimassa 1.4.-30.9.2022 välisenä aikana.
 • Kesätyön jälkeen, 31.10.2022 mennessä, työnantaja anoo kunnalta 500 euron arvoista kesätyöllistämisen korvausta sähköisellä tai paperisella korvaushakemuslomakkeella. Hakemukseen on liitettävä jäljennös työsopimuksesta, selvitys pankkiin maksetusta palkasta ja toteutuneista työtunneista. Työllistämiskorvaus maksetaan työnantajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 30.11.2022.

Avaa tästä Kesätyösetelin myöntämisen ehdot 2022 (PDF). Tutustu ohjeisiin huolellisesti, jotta kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja kesätyöllistämisen korvaus voidaan maksaa.