Kun lapsen vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, isyys vahvistetaan tunnustamalla.

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää neuvolassa, kun lapsen isyys on selvä. Isyytensä tunnustaneesta tulee lapsen huoltaja äidin ohella isyyden vahvistamisen yhteydessä eikä erillistä huoltosopimusta tarvita.

Isyyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Jos lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä eikä isyyttä ole tunnustettu neuvolassa, maistraatti ilmoittaa syntyneestä lapsesta lastenvalvojalle, joka lähettää äidille ajan lapsen isyyden selvittämiseksi.

Vanhemmat asioivat lastenvalvojalla henkilökohtaisesti todistaen henkilöllisyytensä.

Lastenvalvoja lähettää valmiit asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa isyyden. Vanhemmat voivat samalla lastenvalvoja käynnillä allekirjoittaa myös yhteishuoltosopimuksen, joka lastenvalvoja vahvistaa isyyden vahvistamisen jälkeen.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus) voidaan tarvittaessa tehdä lastenvalvojan luona posken sisäpinnan sivelynäytteenä.

Isyyden tunnustamisen merkitys lapselle

Isyyden, kuten äitiydenkin, tunnustamisen seurauksena lapselle tulee vahvistetuksi sukulaisuussuhde vanhempaansa.

Samalla lapsi saa oikeuden sukunimeen, elatukseen, perhe-eläkkeeseen sekä perintöoikeuden vanhempansa jälkeen.