Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja tukee ja neuvoo, jos ikääntyneellä on vaikeuksia selvitä itsenäisesti tai läheisten avulla päivittäisistä arjen askareista ja toiminnoista. Asiakasohjaajan tehtävänä on tunnistaa kotona asuvien asiakkaiden yksilölliset avuntarpeet ja järjestää tarvittavat palvelut, jotta kotona asuminen on mielekästä ja turvallista. 

Asiakasohjaaja voi tarvittaessa sopia tapaamisen kotiin, jossa yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa kartoitetaan avun tarpeita. Palvelutarpeen arviointikäynnin jälkeen laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen suunnitelma, joka voi sisältää kunnan, järjestöjen tai yksityisten palveluntuottajien palveluita kuten esimerkiksi kotihoitoa, ateriapalvelua, kauppapalvelua, turvapuhelinpalvelua, päiväkeskustoimintaa ja siivousta. 

Soittamalla Ikäneuvo -puhelimeen voitte keskustella mahdollisesti tarvittavista palveluista.