Hyvinvointilautakunta vastaa sosiaalipalveluista, terveyspalveluista, vanhusten palveluista, lasten ja nuorten tukipalveluista, varhaiskasvatuksesta, esi-ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lukiokoulutuksesta ja muusta toisen asteen koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, matkailusta sekä Allan Salon taidekokoelmasta.

Hyvinvointilautakunnassa on 14 jäsentä, joista 11 on Pirkkalan kunnasta ja kolme Vesilahden kunnan nimeämiä. Vesilahden kunnan nimeämät jäsenet osallistuvat hyvinvointilautakunnassa Vesilahden ja Pirkkalan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon. Tässä kokoonpanossa hyvinvointilautakunta toimii kuntalain 51 § mukaisena kuntien yhteisenä toimielimenä.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat

Puheenjohtaja Veera Veltti (SDP)
I varapuheenjohtaja Tomi Pakarainen (Vesilahti)
II varapuheenjohtaja Petri Laiho (KOK)

Muut Hyvinvointilautakunnan jäsenet