Pirkkalan kunta tekee kaavamuutosta/laajennusta Huovin teollisuusalueen reunamalla sekä Lastenojanvuoren puistoalueella.
Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2021:llä kh:n päätöksellä 26.4.2021.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 1.3.2023 –31.3.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla
https://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 31.3.2023 mennessä osoitteeseen
Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.10.2021–5.11.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon.
Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.