Pirkkalan kunta tekee kaavamuutosta/laajennusta Huovin teollisuusalueen reunamalla sekä Lastenojanvuoren puistoalueella.
Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2021:llä kh:n päätöksellä 26.4.2021.


Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 6.10.2021–5.11.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon.
Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.