Kiireettömän hoidon jonotiedote 9.8.2021

Puhelinyhteys terveyskeskukseen

  • virka-aikana sairaanhoitajan puhelimeen välittömästi (ajanvarauspuolella käytössä takaisinsoittojärjestelmä) ja hammashoidon ajanvaraukseen välittömästi

Hoidon tarpeen arviointi

  • puhelimitse välittömästi
  • sairaanhoitajan vastaanotolla saman tai seuraavan päivän kuluessa (kiireelliset asiat)

Lääkärin vastaanotto

  • 16 pv (ei-kiireelliset asiat)
  • osa vastaanottokäynneistä korvataan puhelinkontaktilla

Sairaanhoitajan vastaanotto

  • 0-1 pv (ei-kiireelliset asiat)

Hammaslääkärin vastaanotto

  • 3,5 kuukautta

Suuhygienistin vastaanotto

  • 4 kuukautta

Röntgen

  • kuvaus 0-1 pv (ei-kiireelliset asiat)
  • ultraäänitutkimus 9 pv


Hoitoon pääsyn turvaaminen terveydenhuollossa

Hoitotakuun turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005. Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Ei-kiireellinen hoito tulee antaa viimeistään kolmen kuukauden, suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta ja tarpeelliseksi arvioitu hoito on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kolmessa kuukaudessa. Määräajat koskevat ei-kiireellistä hoitoa. Kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi.