Valiokunnan tehtävänä on määritellä HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -hankkeen painopisteet (tiekartta), kustannusvaikutukset ja hankkeiden toteutusaikataulu.

HINKU-valiokunta kaudella 1.11.2019 - 31.12.2020:

Ahtiainen Veli-Matti (pj)
Palola Sami (vpj)
Almusa Senni
Mäkelä Satu
Näsi Kati
Piirto Mika
Pirhonen Matti
Vuorenmaa Marjo