Maitohampaiden tapaturma

Pienillä lapsilla maitohampaat sijaitsevat kehittyvien pysyvien hampaiden välittömässä läheisyydessä. Siten maitohammastapaturmat voivat aiheuttaa vaurioita pysyviin hampaisiin. Vakavimmat vauriot syntyvät maitohampaan työntyessä sisäänpäin tai irrotessa kokonaan. Lievemmät maitohammastapaturmat paranevat yleensä hyvin.

Älä koskaan laita irronnutta maitohammasta takaisin kuoppaansa, sillä se saattaa aiheuttaa vauriota pysyvässä hampaassa! Maitohammastapaturman satuttua on hyvä antaa hammaslääkärin tarkastaa tilanne.


Pysyvien hampaiden tapaturma


Hammasmurtuma

 • etsi lohjenneet hammaskappaleet ja ota ne talteen
 • laita löydetyt hammaskappaleet maitoon tai veteen
 • osamurtumissa voi paljastua kipuherkkää hammaspintaa ja hampaan ydin
 • ota yhteys hammaslääkäriin mahdollisimman pian lisävaurioiden ehkäisemiseksi

Paikaltaan siirtynyt hammas

Lievin siirtymävamma on hampaan tärähdys. Tällöin hammas on hyvin paikoillaan, vaikka se voi aristaa purtaessa. Pahemmissa siirtymävammoissa hammas voi olla eri asennossa kuin aiemmin, mutta ei ole liikkuva. Siirtymävamman tapahduttua on aina hakeuduttava hammaslääkärin hoitoon. Siirtynyt hammas on oikaistava muutaman päivän kuluessa tapaturmasta, mahdollisimman pian.


Irronnut hammas

Jos irronnut hammas on likaantunut, puhdista se kevyesti ja varovasti huuhtomalla maidolla tai kylmällä vedellä. Älä koskettele hampaan juuriosaa. Aseta hammas takaisin kuoppaansa. Voit purra kevyesti nenäliinaan pitääksesi takaisinasetetun hampaan paikallaan. Jos et saa hammasta takaisin kuoppaansa, laita se mieluiten maitoon tai keittosuolaliuokseen. Jos näitä ei ole saatavissa, hammasta voi säilyttää suussa. Ota aina yhteys päivystävään hammaslääkäriin mahdollisimman pian.


Ota yhteys hammaslääkäriin

 • jos hammas tai hampaita heiluu tai aristaa tapaturman jälkeen
 • jos hammas on irronnut tai on eri asennossa kun aiemmin
 • jos hammas on murtunut
 • jos suussa on ommeltavia haavoja


Koulussa tai päiväkodissa tapahtuva hammastapaturma

Vakuutus on voimassa muun muassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä

 • esikoulun ja peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket
 • aamu- ja iltapäivähoidossa
 • päivähoidossa

Edellä mainituissa tapauksissa vakuutus on voimassa myös niihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Päiväkodin/koulun tekemä vahinkoilmoitus ja hammaslääkärin todistus hammasvammasta lähetetään kunnasta suoraan vakuutusyhtiölle tiedoksi. Hammashoito on maksutonta terveyskeskuksessa 18-vuotiaaksi asti.

Korvaus yhtä tapaturmavammaa kohti on enintään 3.000 euroa, omavastuu 0 euroa (vuoden 2016 alusta alkaen hoitokulukorvauksen yläraja nousee 5.000 euroon, koskee 1.1.2016 jälkeen sattuneita tapaturmia). Koska hammasvammojen hoitaminen voi olla kallista ja kuluja voi saman tapaturman aiheuttamasta vammasta syntyä vuosienkin kuluttua, on hyvä muistaa korvausmäärien ylärajat. Ylimenevältä osalta vakuutusyhtiö ei vastaa
korvauksista.

Mikäli lapsella/nuorella on oma tapaturmavakuutus, toimitetaan hammaslääkärin tapaturmatodistus myös kotiin, jotta vanhemmat voivat ilmoittaa tapaturmasta omaan vakuutusyhtiöönsä. Pääsääntöisesti vahingosta tulee ilmoittaa vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta.