Hyppää sisältöön
Pirkkala logo

Hakeutuminen liikuntapainotteiselle luokalle Suupanniityn koulussa

8.12.2022
Kategoria: Kasvatus ja opiskelu
Sisäliikuntaa

Syksyllä 2023 aloittavat 7-luokkalaiset voivat hakea Suupanniityn koulun liikuntapainotteiselle luokalle. Luokkia on yksi ja sen oppilasmäärä on enintään 20 oppilasta. Liikuntapainotusta järjestetään vain Suupanniityllä ja liikuntaluokalle voivat hakeutua myös Nuolialan koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat.

Liikuntapainotteisuuteen voivat hakeutua ensisijaisesti pirkkalalaiset ja tämän lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kunnissa asuvat kuudesluokkalaiset. Oppilasvalinta suoritetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kumpaakaan sukupuolta ei valituissa olisi vähempää kuin 40%.

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntaluokka mahdollistaa liikuntasuuntautuneiden oppilaiden lisäeriyttämistä. Liikuntaluokan liikunnan lisätuntien opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on ohjata nuoria urheilijan polulla vahvistamalla liikunnallisia perusvalmiuksia kuten koordinaatio, tasapaino, liikkuvuus, kehonhallinta, lihaskunto, nopeus ja kestävyys. Oppilaiden liikuntaosaamista tuetaan liikkumistaitojen lisäksi liikuntatietämyksellä, esimerkiksi harjoittelun suunnittelusta, vaikutuksista, levon merkityksestä, ravinnosta ja terveellisistä elintavoista sekä liikkujan arjen rytmittämisestä. Urheilijan polun rakentamisessa korostetaan elämänhallintataitoja sekä opiskelun ja urheilun tasapainoa. Liikuntaluokkien toimintaan seurayhteistyö sopii luontevasti ja sitä voidaan hyödyntää opettajan harkinnan mukaisesti.

Suupanniityn koulun liikuntapainotusluokalla opiskelevilla oppilailla on liikuntaa seuraavasti:

  • Seitsemännellä luokalla oppilailla on liikuntaa 2 + 1 tuntia viikossa. Lisäksi oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus harjoitella omaa lajiaan yhtenä aamuna klo 8-10.
  • Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on yhteisen liikunnan oppimäärän lisäksi liikunta sekä taito- ja taideaineiden valinnaisena (2 vvt) että valinnaisena aineena (2 vvt).
  • Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus valinnaisen liikuntatuntien puitteissa osallistua myös oman lajinsa harjoitteluun. Oman lajin harjoituksiin on mahdollista osallistua kahdeksannella luokalle kerran viikossa ja yhdeksännellä luokalla kaksi kertaa viikossa.

Tiedotustilaisuus huoltajille järjestetään Suupanniityn koululla (Rakennus 1) torstaina 15.12.2022 kello 18.00. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin kautta. Tilaisuutta ei tallenneta.

Nykyiset liikuntaluokkalaiset kiertävät kouluilla kertomassa liikuntapainotuksesta vielä ennen joululomaa.

Hakulomake täytetään täällä.

Viimeinen hakupäivä on sunnuntai 15.1.2023.

Soveltuvuuskokeet järjestetään Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella tiistaina 31.1.2023 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Aikataulu ilmoitetaan Wilma-viestillä sekä sähköpostitse huoltajalle.

Mahdollinen valmentajan lausunto otetaan mukaan soveltuvuuskokeeseen. Valmentajan lausunnon voi tulostaa täältä.

 

Lisätiedot:

Juha-Pekka Männistö, liikunnan lehtori (p. 040 572 0669, juha-pekka.mannisto@pirkkala.fi)

Marita Intonen, rehtori (p. 050 598 2656, marita.intonen@pirkkala.fi)