Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Haikassa osoitteessa Satamakatu 20. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden pumppaamorakennuksen sekä huoltoalueen rakentaminen pääosin nykyiselle kaavan mukaiselle ET-alueelle sekä vähäiseltä osin nykyiselle puistoalueelle.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.4 - 26.5.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti
Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@
pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.