Fysioterapiapalvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian toimenpiteet kohdistuvat vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan sekä terapeuttisen harjoittelun keinoin. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.


Yksilöfysioterapia

 • lääkärin lähetteellä
 • erikoissairaanhoidon jatkohoitona
 • yleensä max. 5 hoitokertaa

Fysioterapeutin suoravastaanotto

 • tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinoireisille 
 • suoravastaanotolle pääsee ilman lääkärin lähetettä 
 • nopeuttaa hoitoon pääsyä tuki- ja liikuntaelinoireissa
 • Aika suoravastaanotolle varataan terveysaseman ajanvarauksesta 03 5652 7000 ma-pe klo 8-15.30. Aikaa ei voi varata fysioterapiasta tai sähköisestä ajanvarauksesta.

Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja ohjausta

 • terveydenhuoltohenkilöstön ohjaamana
 • asiakkaan omasta aloitteesta

Kotikäynnit erityistapauksessa

 • lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille kuntoutussuunnitelman mukaisesti
 • apuvälinekartoitusten ja asunnonmuutostöiden suunnittelun yhteydessä