Fysioterapian tarkoitus ja tavoitteet

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Toimintamme painottuu arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä terapeuttiseen harjoitteluun. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.


Fysioterapiapalvelut

Fysioterapiapalveluita on tarjolla terveyskeskuksessa vastaanottokäynteinä (yksilö- ja ryhmäterapia), terveyskeskussairaalassa, ikäihmisten palveluissa (Pirkankoivussa) sekä kotihoidossa.

Fysioterapian vastaanotolle tarvitset lähetteen. Lähetteen voi tehdä julkisessa terveydenhuollossa toimiva terveydenhuollon ammattihenkilö. Myös yksityissektorilla toimiva lääkäri voi tehdä lähetteen, mikäli olet hakeutunut hänen hoidettavaksi terveyskeskuksen palvelusetelillä. Poikkeuksena fysioterapeutin suoravastaanotto, jonne lähetettä ei tarvita, mutta suoravastaanotolle ohjataan/hakeudutaan vain terveyskeskuksen yleisen ajanvarauksen kautta.


Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinoireisille. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee ilman lääkärin lähetettä. Tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon pääsyä tuki- ja liikuntaelinoireissa. Aika suoravastaanotolle varataan terveyskeskuksen ajanvarauksesta puh. 03 565 25200 ma-pe klo 9.15-13.15. Aikaa ei voi varata fysioterapiasta tai sähköisestä ajanvarauksesta.


Apuvälineet

Apuvälinepalvelusta löydät tietoa täältä