Erityisnuorisotyöntekijä on nuoren tukena

Erityisnuorisotyössä tuetaan nuorta sekä nuoren perhettä elämän eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa. Erityisnuorisotyön pääkohderyhmä on 12–17-vuotiaat nuoret.  Erityisnuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluvat muun muassa 

  • yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjausta
  • päihde- ja seksuaalikasvatusta
  • elämänhallintataitojen vahvistamista
  • liikkuvaa nuorisotyötä 


Yhteyttä voi ottaa pienissä ja isoissa asioissa

Yhteyttä erityisnuorisotyöntekijään voi ottaa nuori itse, vanhempi tai vaikka nuoren ystävä. Jos kaipaat muun muassa apua liittyen kaverisuhteisiin, kotiasioihin, päihteisiin, ota rohkeasti yhteyttä!

العمل الشبابي التخصصي

Lue erityisnuorisotyöstä arabiaksi.