Mitä kiinteistön omistaja voi tehdä, jotta lämmityskulut pysyisivät jatkossa pienempinä ja helpommin ennakoitavissa? Kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa tulee huomioida kaksi toimintamallia; ensin tavoitellaan energian tarpeen pienentämistä ja tämän jälkeen tarkastellaan, miten tämä energia saadaan kiinteistöön parhaiten tuotettua.

Tampereen seutukunnan alueella toimivassa SeutuRane -hankkeessa pilotoidaan erilaisia tapoja neuvoa kiinteistöjen omistajia maksuttomasti, puolueettomasti ja asiantuntevasti. Paikallisissa neuvontatilaisuuksissa käydään läpi erilaiset toimet kiinteistön energiatarpeen vähentämiseen ja mitä vaihtoehtoja kiinteistön energiantuottoon on. Lisäksi käydään läpi mitä etuja ja mahdollisia haittoja eri järjestelmillä on sekä kerrotaan, mitä erilaisia tukikanavia näille investoinneille on ja miten niitä hyödynnetään.

Hyvin toteutetulla energiaremontilla voidaan öljylämmitteisessä kiinteistössä säästää helposti jopa yli 50 % vuosittaisista energiakuluista ja sähkölämmitteisissä kiinteistöissä 20-50 %. Lisäksi remontilla tuetaan valtakunnallisten ja kunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Pirkkalalaiset voivat olla yhteydessä SeutuRanen energianeuvojiin kiinteistöjen energia-asioissa. Yhteystiedot löytyvät SeutuRanen nettisivuilta. Pirkkalassa järjestetään myös energianeuvontatilaisuuksia. Toistaiseksi on sovittu seuraavat tilaisuudet:

- Öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajille suunnattu energianeuvontatilaisuus Toivion koulun ruokalassa tiistaina 12.4 klo 17-19

- Sähkölämmitteisten kiinteistöjen omistajille suunnattu energianeuvontatilaisuus Toivion koulun ruokalassa tiistaina keskiviikkona 13.4 klo 17-19

- Öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajille suunnattu energianeuvontatilaisuus Nuolialan koulun Murkinamestassa torstaina 28.4.klo 17-19