Pirkkalan kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pirkkalan valtuustoon 43 valtuutettua toimikaudeksi 1.6.2021–31.5.2025.


Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.


Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (enintään 64 ehdokasta).


Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00.


Keskusvaalilautakunnan puolesta yllä mainitut vaaliasiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri tai varasihteeri Pirkkalan kunnan Asiointipisteessä, os. Koulutie 1, 33960 Pirkkala. Asiakirjoja otetaan vastaan ma 8.3.2021 klo 9.00-11.30 ja 12.30-16.00 sekä ti 9.3.2021 klo 9.00-11.30 ja 12.30-16.00. Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa keskusvaalilautakunnan sihteerille 5.3.2021 mennessä puh. 050 5620 864. Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös postitse osoitteella: Pirkkalan keskusvaalilautakunta, PL 1001, 33961 Pirkkala.

Vaaliasiamiehillä, joille huomautus on tehty, on oikeus viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.

Ehdokashakemuksen peruutus on tehtävä kirjallisesti viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen klo 12.00.

Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana vaalit.fi –sivulta (https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet) ja Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalta.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Järvensivulta puh. 050 5620 864, sähköpostiosoite: vaalit@pirkkala.fi. Keskusvaalilautakunnan toimitilat ja kokoushuoneisto sijaitsevat kunnan konsernihallinnossa, os. Suupantie 6 C (2. krs). Postiosoite on: PL 1001, 33961 Pirkkala.