Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.

Keskusvaalilautakunnan puolesta yllä mainitut vaaliasiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri tai varasihteeri ti 4.5.2021 klo 9-12 Pirkkalan kunnan Asiointipisteessä, os. Koulutie 1, 33960 Pirkkala. Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös postitse osoitteella: Pirkkalan keskusvaalilautakunta, PL 1001, 33961 Pirkkala.

Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty 9.3.2021 klo 16 mennessä, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia. Jo jätettyjä hakemuksia voi siis muuttaa ja uusia hakemuksia jättää 4.5. klo 16 asti.


Kuntavaaleissa valitaan Pirkkalan valtuustoon 43 valtuutettua toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (enintään 64 ehdokasta).

Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana vaalit.fi –sivulta ja Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalta.


Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.