Eduskuntavaalit 2023

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla edustoissa 22.–25.3.2023.

 

Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Eduskuntavaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Eduskuntavaalien 2023 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 10.2.2023. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.  Eduskuntavaalien ehdokkaat

Ehdokasasettelusta vastaa vaalipiirilautakunta. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat mm. saivat ehdokasnumeronsa.