Linkit elämisen tukeen liittyviin sähköisiin palveluihin löydät kootusti täältä. Muutamista palveluista löydät myös tulostettavia lomakkeita. Osaan palveluista vaaditaan tunnistautumista.

Sähköiset ja tulostettavat lomakkeet


Osa sähköisistä lomakkeista löytyy palvelun sähköisestä asiointikanavasta Omapalvelusta. Pääset sähköiseen palveluun näpäyttämällä lomakkeen nimeä tai lopussa olevaa   nuolisymbolia. Omapalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta eli tarvitset tunnistautumiseen verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.

Sähköiset lomakkeet, joiden lopussa on lukkosymboli   vaaditaan myös vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista. Lue ohje tällaisen lomakkeen lähettämiseen.

Lomakkeet on listattu alle palveluittain.

 

Sosiaalipalvelut


Toimeentulotuki 

  • Huomaathan, että perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta.

Pirkkala: Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus   /  tulostettava (pdf)
Vesilahti:  Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus     /  tulostettava (pdf)  

Toimeentulotuki hautauskustannuksiin varattomalle kuolinpesälle   /  tulostettava (pdf)

Vammaispalvelut

Hakemus henkilökohtaisesta avustajasta tulostettava (pdf)

PIRKKALA: Vammaispalveluhakemus   / tulostettava (pdf)
VESILAHTI: Vammaispalveluhakemus   / tulostettava (pdf) 

Kehitysvammapalveluhakemus    /  tulostettava (pdf) 

Kehitysvammaisten perhehoidon käyttöpäiväilmoitus   /  tulostettava (pdf)


Pirkkala: Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus   /  tulostettava (pdf)
Vesilahti: Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus   /  tulostettava (pdf)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus tulostettava (pdf)

PIRKKALA: Omaishoidon tuen hakemus, alle 65-vuotiaat   /  tulostettava (pdf)
VESILAHTI: Omaishoidon tuen hakemus, alle 65-vuotiaat   /  tulostettava (pdf)

Omaishoitajan sijaishoitajan työpäivien ilmoittaminen tulostettava (pdf)

Tukihenkilötapaamisten raportointilomake tulostettava (pdf)

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus tulostettava (pdf)
 

Sosiaalihuolto

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi    /  tulostettava (pdf)

Lasten ja nuorten tukipalvelut

Yhteydenottolomake yhteistyötahoille (sähköinen tulossa)    /  tulostettava (pdf)

Ikääntyneiden palvelut


Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tulotietolomake (sähköinen tulossa)     /  tulostettava (pdf)
Päivätoimintahakemus (sähköinen tulossa)    /   tulostettava (pdf)

Kuljetuspalveluhakemus (sähköinen tulossa)    /  tulostettava (pdf)

Pitkäaikainen perhehoito: tulotietolomake, tulostettava (pdf)

Hoitotahtolomake tulostettava (pdf)

Asumis- ja hoivapalvelut

Tulotietolomake tulostettava (pdf)

Omaishoito

Omaishoidontuen hakemuslomake, yli 65-vuotiaat (sähköinen tulossa)    / tulostettava (pdf)

Muut lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus tulostettava (pdf)