Vuoden 2020 yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika on päättynyt. Löydät vuoden 2021 avustusten hakuaikataulun tältä sivuilla lokakuun aikana.  Tältä sivuilta löydät tiedot myönnettävistä avustuksista, avustusten myöntämisperusteet ja ohjeet. Sähköiset avustushakemuslomakkeet julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

 

Haettavana olevat avustukset

  • Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Projektituki (hyvinvointilautakunta)
  • Avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön (yhdyskuntalautakunta)
  • Haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat (yhdyskuntalautakunta)
  • Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).

Kunnan avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, löytyy tulostettava lomake myös tältä sivulta hakuajan alkaessa.

 

Sähköisen avustushakemuksen toimitus

Avustushakemuksen liitteet toimitetaan sähköisen lomakkeen mukana, joten varmistathan, että ne ovat käytettävissäsi hakemuksen lähettämisvaiheessa. Mikäli et jostain syystä saa toimitettua kaikkia liitteitä sähköisen lomakkeen mukana, voit lähettää puuttuvat liitteet kunnan kirjaamoon (Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi) tai tuoda ne kunnan Asiointipisteeseen os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9–16). Liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä.

 

Tulostettavat paperilomakkeet ja liikunta-avustuksen liite

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, saat tulostettua täytettävän paperilomakkeen näiltä sivuilta hakuajan alkaessa. Sillä haetaan kaikkia muita avustuksia, paitsi projektitukea. Liikunta-avustusta varten on yksi oma liite (selvitys ohjattujen liikuntaryhmien ja harjoitusten määrästä), joka pitää liittää myös sähköiseen hakemukseen.

Paperinen avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan hakuajan aikana kunnan kirjaamoon osoitteella:

Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala.

Paperihakemuksen ja liitteet voi myös tuoda hakuaikana kunnan Asiointipisteeseen, joka sijaitsee os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9–16).

 

Päätöksenteko

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät yleis- ja toiminta-avustukset helmi-maaliskuun kokouksissa. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote.

 

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

 

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.