Vuoden 2021 yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika alkaa 7.1.2021

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 7.1.-8.2.2021. Hakemusten on oltava perillä viimeistään maanantaina 8.2.2021 klo 15.00. Tältä sivuilta löydät tiedot myönnettävistä avustuksista, avustusten myöntämisperusteet ja ohjeet hakuajan alkaessa.  Myös sähköiset ja tulostettavat avustushakemuslomakkeet löydät tällä sivulla hakuajan alkaessa.

 

Haettavana olevat avustukset

  • Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin (yhdyskuntalautakunta)
  • Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).

Kunnan avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen lähettäminen vaatii vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Lue ohje sähköisen avustushakemuksen lähettämiseen.

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, löydät kaikkien avustusten tulostettavat lomakkeet (pdf) sivuston yläosasta omasta kohdastaan (esim. Hakulomakkeet: Liikunta-avustukset). Samasta paikasta löydät myös ko. avustuksen sähköisen lomakkeen.

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet sekä paperiset hakulomakkeet ovat saatavissa avustusten hakuaikana myös Pirkkalan kunnan Asiointipisteestä os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9.00–16.00).

 

Sähköisen avustushakemuksen toimitus

Avustushakemuksen liitteet toimitetaan sähköisen lomakkeen mukana, joten varmistathan, että ne ovat käytettävissäsi hakemuksen lähettämisvaiheessa. Mikäli et jostain syystä saa toimitettua kaikkia liitteitä sähköisen lomakkeen mukana, voit lähettää puuttuvat liitteet kunnan kirjaamoon (Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi) tai tuoda ne kunnan Asiointipisteeseen os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9–16). Liitteet on toimitettava määräaikaan mennessä.

 

Tulostettavat paperilomakkeet

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, saat tulostettua täytettävän paperilomakkeen näiltä sivuilta hakuajan alkaessa. 

Paperinen avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan hakuajan aikana kunnan kirjaamoon osoitteella:

Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala.

Paperihakemuksen ja liitteet voi myös tuoda hakuaikana kunnan Asiointipisteeseen, joka sijaitsee os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9–16).

 

Päätöksenteko

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät saapuneet yleis- ja toiminta-avustushakemukset helmi-huhtikuun aikana. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote.

 

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

 

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.