Valiokunnan tehtävänä on toimia poliittisena ohjausryhmänä Asunto- ja maapoliittisen ohjelman valmistelussa. Valiokunta kuulee toimikautensa aikana tarvittavia ulkopuolisia asiantuntijoita sekä valtuuston pienryhmien edustajia ja huolehtii ryhmien välisestä tiedonkulusta ohjelman valmisteluun liittyen.

Asunto- ja maapoliittinen valiokunta toimikaudella 16.6. - 31.12.2020:

Kallioluoma Jouni (puheenjohtaja)
Hoikkala Teppo (varapuheenjohtaja)
Kuusjärvi Markku
Orpana Seppo
Palola Sami
Rautakorpi Ari
Riihimäki Heikki