Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja asuntoja ja niiden asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, joka on 15% asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta. Asumisesta maksetaan lisäksi kuukausittain käyttövastiketta. Luopuessa asumisoikeudesta, asumisoikeusmaksun saa takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät omista hakualueella tarvetta vastaavaa omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen.

Hakijoille ei ole asetettu tulorajaa, eikä 55 vuotta täyttäneille varallisuusrajaa.

Asumisoikeuden saajaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve.

Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

- hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa
- varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Asumisoikeusasunnon hakuun tarvitaan järjestysnumero, jota haetaan kunnalta. Järjestysnumeron saatuaan hakijat hakevat asuntoa suoraan niiden omistajilta.