Kun olet saanut kunnan järjestysnumeron, ilmoittaudu niille talonomistajille, joiden omistamista taloista asumisoikeusasuntoa haluat hakea. Jokaisella omistajalla on oma hakijarekisterinsä. Näin toimien, saat toivomustesi mukaisia tarjouksia järjestysnumeron perusteella.

Asumisoikeusasukkaan valinta

Talonomistaja esittää pienimmän järjestysnumeron omaavaa hakijaa asumisoikeuden saajaksi. Esityksen liitteeksi hakijan tulee toimittaa esitäytetty veroilmoitus ja tarvittavat selvitykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, kunta hyväksyy hakijan asumisoikeuden saajaksi.

Mikäli hakija kieltäytyy kolme kertaa hänelle hakemuksensa perusteella tarjotusta asunnosta, hakija menettää järjestysnumeronsa.

Asumisoikeusasunnon vaihto

Jos suunnittelet asumisoikeusasunnon vaihtoa, sinulla tulee olla järjestysnumero, jolla et ole aiemmin saanut asumisoikeutta (käyttämätön järjestysnumero).