Sijaisuudet

Pirkkalan kunta hankkii pitkiin sijaisuuksiin henkilöstöä pääsääntöisesti julkisen haun kautta. Haussa olevat tehtävät ovat nähtävillä mm. mol.fi palvelussa ja kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 

Seuturekry

Pirkkalan kunta ostaa alle 3 kk sijaisuuksiin vuokratyövoimaa Seuturekry Oy:n kautta seuraavissa palvelujen toimialoissa:

  • Sivistysosasto: perusopetus (aamu- ja iltapäivätoiminta), päivähoito sekä vapaa-aikapalvelut
  • Perusturvaosasto: vanhusten palvelut, sosiaalipalvelut (Silvonrinne) ja terveyspalvelut

Mikäli olet kiinnostunut lyhyistä sijaisuuksista, ota yhteys Seuturekryyn.
 

Muut sijaisuudet

Muita sijaisuuksia kunnan eri vastuualueilla voi tiedustella seuraavilta henkilöiltä.
 

Sivistysosasto

Opettajan sijaisuudet: koulun rehtori

Varhaiskasvatuksen pidemmät sijaisuudet:
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Arja Raunio, 050 562 3681
 

Tekninen osasto

Puhtauspalvelut: vs. palveluohjaaja Marita Anttila, 050 330 2243

Ruokapalvelut: palveluohjaaja Anu Mäenpää, 050 345 77225
 

Perusturvaosasto

Sosiaalityöntekijöiden sijaisuudet: sosiaalityön johtaja Virpi Kokko, 050 401 2030

Lääkäreiden sijaisuudet: va. ylilääkäri Tuomas Jukkola, 050 448 3355

Psykologien ja koulukuraattorien sijaisuudet: projektipäällikkö Inka Riepponen, 040 133 5684
 

Hoitohenkilökunnan pidempiaikaiset sijaisuudet

Terveyspalvelut: ylihoitaja Anne Kytölä, 050 389 5293

Suun terveydenhuolto: vastaava hoitaja Sirpa Nyman, 050 439 7537

Vanhusten hoivapalvelut: va. hoivapalvelupäällikkö Heidi Junnila, 050 566 2643

Kotihoito: kotihoitopäällikkö Minna Alanko, 050 360 3557

Kehitysvammaisten asumispalvelut: vastaava hoitaja Katri Lehtonen, 040 133 5723