Sijaisuudet

Pirkkalan kunta hankkii pitkiin sijaisuuksiin henkilöstöä pääsääntöisesti julkisen haun kautta. Haussa olevat tehtävät ovat nähtävillä mol.fi -palvelussa, Kuntarekryn sivuilla sekä kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Lyhyempiin sijaisuuksiin voi hakeutua Kuntarekryn sijaisrekisterin tai Seuturekryn ja Opteamin sijaisvälitysten kautta.

Kuntarekryn sijaisrekisteri

Rekisteröidy työnhakijaksi Kuntarekryssä ja lähetä työhakemus avoinna olevaan sijaisten hakuilmoitukseen. Kunta kutsuu hakemusten perusteella hakijoita rekrytointihaastatteluun ja valitsee soveltuvat hakijat sijaisrekisteriin. Kuntarekryn kautta hankitut sijaiset ovat palvelussuhteessa kuntaan. Työnhakijat ylläpitävät sijaisrekisterissä omia ansioluettelo- ja tavoitettavuustietojaan ja vastaanottavat kelpoisuus- ja soveltuvuustietojen perusteella työkutsuja.

Tällä hetkellä Kuntarekryn kautta voi ilmoittautua sijaiseksi varhaiskasvatukseen, lasten ja nuorten koulutukseen sekä ruoka- ja puhtauspalveluihin.

Kuntarekryssä avoimena olevat sijaisuudet.

Seuturekry ja Opteam

Pirkkalan kunta ostaa alle kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin myös vuokratyövoimaa. Sijaisjärjestelyistä vastaavat Seuturekry ja Opteam. Seuturekryn tai Opteam kautta palkatut sijaiset tulevat kuntaan vuokratyöntekijöinä. Sijaisvälitystä tekevät yritykset huolehtivat myös sijaiseksi haluavien rekrytointihaastatteluista ja työtarjouksista. Työnhakijat ylläpitävät Seuturekryn ja Opteamin järjestelmissä yllä omia tavoitettavuustietojaan.

Tällä hetkellä Seuturekryn kautta sijaisia välitetään varhaiskasvatukseen, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan, hyvinvointia tukeviin palveluihin, vanhusten palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä terveyspalveluihin.

Opteamin kautta voi ilmoittautua sijaiseksi ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäviin.

Lue lisää


Seuturekrystä

Opteamista