Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 


Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 alkaen. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tietosuojalaiksi. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalain voimaantullessa nykyinen henkilötietolaki on tarkoitus kumota.

Tietosuojalain oli määrä tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Lakia ei kuitenkaan ehditty hyväksyä eduskunnassa 25.5.2018 mennessä. Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Tietosuojalain puuttuessa henkilötietolaki on edelleen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siltä osin kuin henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö ovat ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa, niitä ei tule soveltaa. Asetuksen kanssa sopusoinnissa olevaa kansallista lainsäädäntöä saa soveltaa. Tietosuoja-asetus on siis kansallisen lainsäädännön yläpuolella.

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Pirkkalan kunnan rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) ja lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydät alla olevien linkkien kautta.

Tietosuojaselosteet

Konsernihallinto
Hyvinvointi-toimiala
Yhdyskunta-toimiala
Ympäristöterveys

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Pirkkalan kunnan henkilörekistereissä

Oikaisu- ja tietopyynnöt

Omien tai alaikäisen lapsesi henkilörekisteritietojen tarkastus- tai oikaisupyynnön voit tehdä Pirkkalan kunnan sähköisessä asiointipalvelussa olevien lomakkeiden kautta. Asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Henkilön tunnistautumiseen vaaditaan Suomi.fi -tunnistus.

Huomioi, että sosiaali- ja terveyspalveluilla on oma prosessinsa tietopyynnöille. Pääset sivuille tästä

- terveyspalvelut
- sosiaalipalvelut
- ikääntyneiden palvelut.

Tietosuojavastaava

Pirkkalan kunnan tietosuojavastaavana toimii erityisasiantuntija Johanna Järvensivu. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tietosuojavastaavana toimii Päivi Mäkelä.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.