Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Pirkkalan kunnan rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) ja lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydät alla olevien linkkien kautta.

Tietosuojaselosteet

Konsernihallinto
Hyvinvointi-toimiala
Yhdyskunta-toimiala
Ympäristöterveys

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Pirkkalan kunnan henkilörekistereissä

Oikaisu- ja tietopyynnöt

Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. Niillä ei tehdä sosiaali- ja terveyspalveluille osoitettuja oikaisu- tai tietopyyntöjä. Löydät alta linkit sosiaali- ja terveyspalvelujen oikaisu- ja tietopyyntösivustolle.

Lähettäminen vaatii kirjautumista ja tunnistautumista. Lomakkeen lopusta löytyy merkintä:  Lomake lähetetään Suomi.fi-viestit palveluun. Lähettäminen vaatii kirjautumista ja tunnistautumista

Huomioi, että sosiaali- ja terveyspalveluilla on oma prosessinsa tietopyynnöille. Pääset sivuille tästä

- terveyspalvelut
- sosiaalipalvelut
- ikääntyneiden palvelut.

COVID - 19 altistuneiden seurantarekisterin tietosuojaseloste

Seloste käsittelytoimista

Seloste on koonti Pirkkalan kunnan henkilötietojen käsittelyperiaatteista.

Tietosuojavastaava

Pirkkalan kunnan tietosuojavastaavana toimii erityisasiantuntija Johanna Järvensivu. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen tietosuojavastaavana toimii Päivi Mäkelä.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Lisätietoa tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.