Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain 523/22.4.1999 ja 986/24.11.2000 (muutos) mukaiset tietosuojaselosteet palveluttain/selosteenpitäjittäin.

Paperitulosteiset selosteet ovat nähtävänä kunnan kirjaamoissa palveluttain.
Kukin palvelu/osasto/vastuualue vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallintopalvelut

Sivistyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Yhdyskunta-toimiala