Avustukset

Vuoden yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika on päättynyt 3.2.2020 klo 15.00

Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustukset ovat haettavissa 2.1.–3.2.2020. Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 15.00. Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, avustusten myöntämisperusteet ja ohjeet löytyvät näiltä sivuilta.

Haettavana ovat:

 • terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
 • liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
 • projektituki (hyvinvointilautakunta)
 • avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön (yhdyskuntalautakunta)
 • haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat (yhdyskuntalautakunta) ja
 • yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).

Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kunnan avustuksia. Sähköiset avustushakemuslomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 2.1.2020 tällä sivulla. Hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumista pankkitunnuksin, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Tutustu alla olevaan ohjeeseen ennen kuin täytät sähköisen lomakkeen! Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, löytyy tulostettava lomake myös tältä sivulta hakuajan alkaessa.

OHJE: Kuinka täytän ja lähetän sähköisen avustushakemuslomakkeen?


Sähköisen avustushakemuksen toimitus
 

Alla olevat sähköiset hakulomakkeet on suljettu.

Avustushakemuksen liitteet toimitetaan sähköisen lomakkeen mukana, joten varmistathan, että ne ovat käytettävissäsi hakemuksen lähettämisvaiheessa. Mikäli et jostain syystä saa toimitettua kaikkia liitteitä sähköisen lomakkeen mukana, voit lähettää puuttuvat liitteet kunnan kirjaamoon (Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi) tai tuoda ne kunnan Asiointipisteeseen os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9.00–16.00). Liitteet on toimitettava määräaikaan 3.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Hyvinvointilautakunta

 • terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset
 • liikunta-avustus
  >> muista täyttää oheinen erillisliite (selvitys ohjattujen liikuntaryhmien ja harjoitusten määrästä) ja liitää se sähköiseen hakemukseen mukaan
 • nuorisoavustus
 • kulttuuriavustukset
 • projektituki.

Yhdyskuntalautakunta

 • avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön
 • haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat

Kunnanhallitus

 • yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset.

Tulostettavat paperilomakkeet ja liikunta-avustuksen liite

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, saat tulostettua täytettävän paperilomakkeen tästä. Sillä haetaan kaikkia muita avustuksia, paitsi projektitukea. Liikunta-avustusta varten on yksi oma liite (selvitys ohjattujen liikuntaryhmien ja harjoitusten määrästä), joka pitää liittää myös sähköiseen hakemukseen.
 

Lomakkeet on poistettu.

 • Täytettävä ja tulostettava toiminta-ja yleisavustushakemus
 • Projektitukihakemus
 • LIITE liikunta-avustushakemukseen

Paperinen avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan hakuajan aikana kunnan kirjaamoon osoitteella:

Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala.

Paperihakemuksen ja liitteet voi myös tuoda hakuaikana kunnan Asiointipisteeseen, joka sijaitsee os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe klo 9.00–16.00).

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet
 

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet


Toimielinkohtaiset avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet

Hyvinvointilautakunnan avustusperiaatteet
Yhdyskuntalautakunnan avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet
Kunnanhallituksen avustustoiminnan jakoperusteet

Päätöksenteko

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät yleis- ja toiminta-avustukset helmi-maaliskuun kokouksissa. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote. Tämän linkin kautta voi seurata kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja valitsemalla avustusta myöntävä toimielin.

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.


Lisätietoja avustuksista