Avustukset

Vuoden 2020 yleis- ja toiminta-avustusten hakuajasta

Pirkkalan kunnan vuoden 2020 yleis- ja toiminta-avustusten hakuajasta ilmoitetaan marras-joulukuussa 2019. Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa tammi-helmikuun aikana. Vuosittaiset hakuajat ja -ohjeet ilmoitetaan Pirkkalan kunnan kotisivuilla www.pirkkala.fi, kunnan ilmoitustaululla ja Pirkkalainen-lehdessä.

Omatoimiraha-avustuksia voi hakea myös varsinaisen hakuajan jälkeen ja avustuksia myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Haettavana ovat:

-    terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
-    liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
-    projektituki (hyvinvointilautakunta)
-    Avustus omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön (yhdyskuntalautakunta)
-    haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut omatoimirahat (yhdyskuntalautakunta)
-    yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet


Toimielinkohtaiset avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet

Hyvinvointilautakunnan avustusperiaatteet
Yhdyskuntalautakunnan avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet
Kunnanhallituksen avustustoiminnan jakoperusteet


Lisätietoja avustuksista