Avustukset

Kulttuurin, liikunnan ja nuorison kohdeavustusten haku alkaa 23.10.2017

Kulttuurin, liikunnan ja nuorison kohdeavustukset ovat haettavissa 23.10.-10.11.2017 (hakuaika päättyy perjantaina klo 15.00).

Avustushakemukset osoitetaan perjantaihin 10.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunta, PL 1001, 33961 Pirkkala. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida käsitellä.

Avustushakemuksen voit tulostaa tästä. Paperilomakkeita saa myös Pirkkalan kunnan asiointipisteestä os. Koulutie 1 (avoinna ma-pe 9.00–16.00). Lomakkeita voi hakea myös Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelusta/kahvilasta os. Koulutie 9 (avoinna: ma-pe 7–22, la 8–20, su 10–21 > Huom! pe 3.11. asiakaspalvelu on avoinna klo 15.00 saakka ja la 4.11. suljettu)

Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi, puh. 040 133 5629 tai etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.


Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin on koottu tietoja Pirkkalan kunnan myöntämistä avustuksista ja avustusten haku- ja päätöksentekoprosessista. Yleiset periaatteet ohjaavat toimielimiä ja viranhaltijoita avustusten myöntämisessä. Toimielimet päättävät toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista periaatteista.

Kunta tukee avustustoiminnallaan yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja edistää eri väestöryhmien hyvinvointia. Kunnan harkinnanvaraisessa avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kunnan itselleen ottamasta tehtävästä, josta ei ole erikseen säädetty lailla. Kunnalla on velvollisuus asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen. Myös avustustoiminnassa kunnan tulee toimia asukkaidensa parhaaksi. Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee Pirkkalan kuntastrategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita.

Avustuksia suunnataan Pirkkalassa toimintaan, joka

- edistää asukkaiden hyvinvointia
- edistää asukkaiden terveyttä ja vähentää sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
- kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kuntalaisia
- turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Avustuksista päättävät toimielimet voivat asettaa vuosittain tai valtuustokausittain suuntaviivat avustettavalle toiminnalle. Avustuksia haettaessa tulee noudattaa kunnan yleisten avustustoiminnan periaatteiden lisäksi avustusta myöntävän toimielimen tai yksikön antamia erillisohjeita. Toimielimien vahvistamista periaatteista voi tarkastaa yksityiskohtaiset avustusten myöntämisperusteet.

Toimielinkohtaiset avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet

- Hyvinvointilautakunta (ent. sivistyslautakunta): avustukset, jotka edistävät ja tukevat kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia

Liikunta-avustusten myöntämisperusteet

Kulttuuriavustusten myöntämisperusteet

Nuorisoavustusten myöntämisperusteet

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.