Neuvonta

Viranomaiset ja kunnat palvelevat kansalaisia asioinnissa toimipisteissään sekä omien asiakaspalvelukanaviensa välityksellä.

Alle on listattu muiden julkishallinnon viranomaisten tuottamia neuvonta- ja asiakaspalveluita, joita pirkkalalaiset voivat käyttää.

Valtiokonttorin ylläpitämästä Kansalaisneuvonta-palvelusta voi kysyä neuvoa yleisluontoisiin kysymyksiin koskien kaikkia Suomen julkisia palveluita. Kansalaisneuvonnassa ei voi saada vireille viranomaisasioita.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, jota Kuluttajavirasto ohjaa. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Maistraatti
Tampereen yksikkö
Hatanpään valtatie 24,
PL 682, 33101 TAMPERE
Avoinna: ma-pe klo 9.00-16.15

Kuluttajaneuvonnan verkkosivuilta löytyy tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta.

Kuluttajaoikeusneuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai jos asia on erityisen monimutkainen ja edellyttää tapaamista neuvojan kanssa, puhelinneuvonnassa voi sopia tapaamisesta neuvontapisteessä.

Valtakunnallinen neuvontanumero:
Suomenkielinen palvelu 029 505 3050
Ruotsinkielinen palvelu 029 505 3030
Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9.00-15.00

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa.

Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saat 1.1.2019 lukien valtion oikeusaputoimistoista. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä. Pirkkalalaisia lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on 1.1.2019 alkaen Pirkanmaan oikeusaputoimisto Tampereella osoitteessa: Häkiläpolku 1.

Neuvontanumero on 1.1.2019 alkaen 029 5660 715, ma - pe klo 8:00-16:15 ja sähköpostiosoite pirkanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.
 

Oikeusapu

Oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapupalvelujen tarjoaminen sekä vuoden 2009 alusta lukien myös holhoustoimen yleisen edunvalvonnan järjestäminen. Oikeusaputoimiston palveluja voivat käyttää kaikki oikeudellista apua tarvitsevat yksityishenkilöt, jotka tulojensa ja varallisuutensa perusteella ovat oikeutettuja julkiseen oikeusapuun asuinpaikasta riippumatta.

Tampereella on kaksi oikeusaputoimistoa: Pirkanmaan oikeusaputoimisto ja Tampereen oikeusaputoimisto. Molemmat toimistot ovat valtion oikeusaputoimistoja, jotka palvelevat sekä ympäristökuntien asukkaita että tamperelaisia ilman kuntarajoituksia.

Pirkanmaan oikeusaputoimiston Tampereen toimipaikalla on vastaanotto Lempäälässä, Kangasalla ja Nokialla.

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Edunvalvonta

Itselleen voi saada edunvalvojan, jos huomaa oman tilanteensa heikentyneen niin, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen. Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus maistraatille.

Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi omaisuuden hoito.

Edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että hänen päämiehensä saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojaa haettaessa täytetään hakemus, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Maistraatti kuulee aina henkilöä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Yleinen edunvalvonta

Pirkanmaan edunvalvontatoimisto huolehtii Pirkkalan kunnan asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.
Yleinen edunvalvoja 029 565 2620, palvelee Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntia.

Tampereen maistraatti, holhousyksikkö
keskus 071 874 0341
Hatanpäänvaltatie 24
PL 682, 33101 Tampere

Potilasasimies

Potilasasiamies palvelee Pirkkalan kunnan terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Potilasasiamieheltä saa tietoa potilaan oikeuksista, muiden muassa tiedonsaantiin ja hoitoon pääsyyn liittyen.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaiden edun turvaajana sosiaalihuollon kysymyksissä. Sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden, Ylöjärven, Valkeakosken, Pälkäneen ja Oriveden kuntia.