Hammashoidon asiakasmaksut

Hammashoidon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Käyntimaksu
- hammaslääkärillä 13,10 €
- suuhygienistilla 10,20 €
- peritään jokaisesta käynnistä

Käyntimaksu erikoishammaslääkärillä 19,20 €

Tarkastus 8,40 - 77,00 €

Röntgentutkimus 8,40 - 18,90 €
Huom! Ortopantomokuvan (OPTG) maksu laskutetaan lähetteestä.
Vaikka asiakas ei kävisi kuvassa, maksu kuvasta peritään.

Puudutus 8,50 €

Parodontologinen hoito (esim. hammaskiven poisto) 8,40 - 77,00 €
- maksut toimenpiteen laajuuden mukaan käyntikerralta

Ehkäisevä hoito 8,40 €
- fluorikäsittely
- kotihoidon opetus ja neuvonta
- hampaiden puhdistus, paikkojen kiillotus

Paikkaushoidot:

- täyte 18.90 - 54.90 €
- juurihoito käyntikerralta 18.90 - 54,90 €

Suukirurgiset toimenpiteet:

- hampaan poisto, normaali 18,90 - 37,50 €
- leikkauksellinen hampaan poisto 54,90 - 77,00 €
- ensiapuluonteinen toimenpide, jälkitarkastus, ompeleiden poisto 8,40 €
 

Hammaslääkärin kirjoittama todistus 50,80 €

Peruuttamaton poisjäänti 50,80 €
- maksu peritään 15 v täyttäneiltä

Rintamaveteraanilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

> Muutoksenhakuohjeet terveydenhuollon asiakasmaksuun