Terveyspalvelut

Terveyskeskuksessa perittävät asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
 

 • Terveyskeskuksen käyntimaksu 20,60 €
  Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997).

 • Päivystysmaksu 28,30 €
  Maksu peritään arkisin klo 20.00 - 8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä terveyskeskusmaksun sijasta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997).

 • Sairaanhoitajan käyntimaksu 11,50 €
  Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Mikäli potilas käy saman käyntikerran aikana sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotolla, peritään vain lääkärin vastaanoton käyntimaksu.

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 50,80 €
  Peritään ns. sakkomaksuna 15 vuotta täyttäneeltä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta (esim. ultraäänitutkimus). Jos varatulle vastaanottoajalle ei pääse, se on peruttava viimeistään edellisenä päivänä. Maksua ei peritä, jos varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. Päätöksen siitä, mikä on hyväksyttävä syy maksun perimättä jättämiseen, tekee ylilääkäri.

 • Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 € (kun päivystys siirretty sairaalaan)

 • Yksilökohtainen fysioterapia ja sarjahoito 11,40 €/hoitokerta

 • Erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito yksityissektorilla 41,20 €/käynti

 • Päiväkirurginen toimenpide yksityissektorilla 135,10 €

 • Röntgenin sähköinen tiedonsiirto ja CD-tallenne 29,70 €

 • Röntgenin sähköinen tiedonsiirto ilman CD-tallennetta 20,30 €

 • Poliklinikkakäynti erikoislääkärin vastaanotolla 41,20 €

 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
   
  • Maksuttomat lausunnot:

   - kuljetustodistus
   - MT 1 lausunto
   - rintamaveteraanilausunto
   - terveyskeskuksen kuntoutussuunnitelma
   - todistus tartuntataudista
   - nuorison terveystodistus
   - todistus lapsen sairaudesta
   - B-todistus sairausloman jatkoa varten
   - B-todistus kuntoutusta varten
   - B-todistus lääkeoikeutta varten

  • Maksulliset muut lausunnot:

   - hammaslääkärin todistus tai lausunto
   - blankopaperille tehty todistus (V-lausunto)
   - kansainvälinen rokotustodistus
   - lääkärintodistus T
   - B-todistus työkyvyttömyyseläkettä varten
   - tapaturmalausunnot vakuutusyhtiölle
   - C-todistus
   - todistus isyysverinäytteen otosta
   - todistus oikeusistuinta varten
   - todistus verinäytteen otosta
   - edellä mainitsematon todistus rinnastetaan maksun osalta sitä lähellä olevaan lääkärintodistukseen

   Yksittäistapauksissa maksusta päättää ylilääkäri.
   Todistus vakuutusyhtiölle toimitetaan vain pyynnöstä.

 • Ajokorttitodistus 61,00 €

 • Jalkahoito (diabeetikot) 11,50 €/kerta

 • Ravitsemusterapia (18 v. täyttäneet) 11,50 €/kerta

 • Sairaalan hoitopäivämaksu 48,90 €/hoitopäivä

 • Maksukaton ylittävä lyhytaikainen sairaalahoito 22,50 €/hoitopäivä

 • Päivä- ja yöhoito 22,50 €/vrk

 • Laitoshoitona annettu kuntoutushoito 17,10 €/hoitopäivä

 • Pitkäaikainen laitoshoito - asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäismäärä

 • Laskujen viivästyskorko on korkolain mukainen
 • Laskujen viivästysmaksu 5 €

> Muutoksenhakuohjeet terveydenhuollon asiakasmaksuun