Sosiaalipalvelut

Maksut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella 1.1.2018 alkaen

Lastensuojelu
Lastensuojelun nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi lapsen vanhemmilta peritään, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.

Perittävä maksu jaetaan vanhempien kesken maksukyvyn mukaan.

Em. palveluista voidaan lapselta tai nuorelta periä hänen saamistaan tuloista, korvauksista tai muista saamisista enintään maksuasetuksen mukainen maksu 1835,20 €.

Perhehoito
Muusta kuin lastensuojelulain mukaisesta perhehoidosta peritään maksuasetuksen 15 §:n (pitkäaikainen laitoshoito) mukaisen maksun enimmäismäärä, joka on 85% hoidossa olevan kuukausituloista.
 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelu

Asumismuoto

Asiakasmaksu

Tuettu asuminen

Ei asiakasmaksua.

Tukiasuminen

Asumispalvelumaksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen perusteella (15 % bruttotuloista 573 euron suojaosuuden ylittävältä osuudelta). Tuloiksi lasketaan asiakasmaksuasetuksen mukaiset tulot.

Kuntouttava palveluasuminen

Nettokuukausituloista vähennysten (esim. vuokra, ruoka, käyttövara, edunvalvonta) jälkeen määräytyvä asiakasmaksu. Käyttövara vähintään 200 euroa.

Tehostettu palvelu-asuminen

Nettokuukausituloista vähennysten (esim. vuokra, ruoka, käyttövara, edunvalvonta) jälkeen määräytyvä asiakasmaksu. Käyttövara vähintään 180 euroa.

Vammaispalvelun tilapäishoidon maksut  
Yli 18-vuotiaat; €/vrk 38,80
Yli 18-vuotiaat; €/vrk, osavuorokausi 17,90
Alle 18-vuotiaat; €/vrk 21,00
Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua osavuorokaudesta.  
Asiakasmaksuvuorokausi määräytyy tilapäisessä hoidossa kalenteripäivän mukaan.  
Osavuorokautisella ylläpidolla (osavuorokausimaksu) tarkoitetaan palvelua, jossa asiakas käyttää tilapäisen hoidon palveluita päivähoitotyyppisesti (ei yövy yksikössä) tai käyttää palveluita alle 4 tuntia/vrk.  

Silvonrinteen asumispalveluyksikön maksut

 
Aamupala   1,86 €
Lounas   3,40 €
Välipala/päiväkahvi   0,74 €
Päivällinen   3,40 €
Iltapala   1,11 €
Asumisen ylläpitomaksu/kk 33,00 €
Tilapäiset asukkaat, koko päivä 38,80 €
Tilapäiset asukkaat, osapäivä 17,90 €