18 § Rakennetun ympäristön valvonta sekä luvaton ja luvanvastainen rakentaminen

1. Rakennusvalvontaviranomaisen antama kirjallinen kehotus tai määräys

200 €

2. Rakennusvalvontaviranomaisen antama hallintopakkopäätös

400 €