20 § Maksun suorittaminen

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava 21 päivän kuluessa laskun lähettämisestä.

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, on erääntyneelle määrälle suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.
Erääntynyt maksu voidaan periä ulosottotoimin.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen postitus ja lähetysmaksut.