Katu- ja sijoituslupamaksut

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut

Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Maksuluokka I

  • kadut, joilla on jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä sekä hoitoluokkaan A kuuluvat viheralueet
  • kaikki muut 4 vuotta nuoremmat katupäällysteet
  • kadunrakennuskohteet niiltä osin, kun luvanhakija aiheuttaa kohteen rakentamisaikatauluun viivästymistä

Maksuluokka II

  • muut kadut, kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja muut asemakaavan mukaiset yleiset alueet
Alueen käyttömaksu   € / vrk, alv 0 %
Maksuluokka I  
 - alle 60 m² 15 €
 - 60-120 m² 25 €
 - yli 120 m² 40 €
Maksuluokka II  
 - alle 60 m² 10 €
- 60-120 m² 20 €
 - yli 120 m² 30 €

Maksua ei peritä kadunrakennustyömailla, jos työ tehdään kunnan rakentamisaikataulun mukaisesti.

Jos päällyste on alle 2 vuotta vanha, peritään edellä mainitut maksut kaksinkertaisina.

Katualueen vuokrausmaksu alkaa ilmoituksesta kunnan valvojalle. Tästä hetkestä alkaa katualueen vuokrausmaksu. Mikäli katusopimuslomake toimitetaan työn alkamishetken jälkeen, peritään vuokrausmaksu takautuvasti. Vuokrausmaksu päättyy ilmoituksesta kunnan valvojalle.

Tarkastuskäyntejä tehdään vähintään yksi alkavaa työviikkoa kohti. Tarkastuskäynneillä tarkastetaan työssä noudatettavien asiakirjojen sekä työkohtaisten ohjeiden toteutuminen. Tarvittaessa työkohde valokuvataan.

Tarkastus- ja valvontamaksu   € / käynti, alv 0 %
Maksuluokka I 50 €
Maksuluokka II 25 €

Ylimääräisiä valvontakäyntejä tehdään ja laskutetaan siinä määrin kun on aihetta.

Ylimääräinen valvontakäynti   50 € / käynti, alv 0 %

Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, peritään edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena.

Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä.