Karttatuotteet

Karttatuotteiden hinnoittelu 1.10.2015 lukien

Vektorikartat

Paperitulosteet (tulostusmittakaava max 1:2000)

Muut tuotteet

Mikäli arvonlisäverotuksessa tapahtuu muutoksia, edellä mainittuja karttatuotteiden hintoja muutetaan arvonlisäveromuutoksia vastaavaksi.

Asiakirjojen lähettämismaksut

Asiakirjojen noutamisesta kunnan toimipisteestä ei peritä lähetysmaksuja.

Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita postitse peritään todellisten postimaksujen lisäksi 10 euron suuruinen lähetysmaksu. Karttatuotteiden lähetysmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Postimaksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Lähetys- ja postimaksua ei kuitenkaan peritä niissä tapauksissa, joissa asiakirjastakaan ei peritä lunastusta.

Toimitusaika

Asiakirjan toimitusajasta on säädetty julkisuuslain 14 §:ssä. Asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisten laajat ja vaikeasti löydettävät asiakirjapyynnöt käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jos asiakkaalla on perustellusta syystä tarve kiireellisempään aikatauluun (esim. hakuajat), tulee hänen ilmoittaa toivomus pyyntöä tehdessään.

Hallintojohtajan päätös 31.8.2015 § 15: Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista ja karttatuotteista perittävät maksut