Sosiaalipalvelut

Toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, Pirkkala: tulostettava (pdf) / täytä ja tulosta (word)
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, Vesilahti: tulostettava (pdf) / täytä ja tulosta (word)
Toimeentulotuki hautauskustannuksiin varattomalle kuolinpesälle: tulostettava (pdf)

Vammaispalvelut

Hakemus henkilökohtaisesta avustajasta: tulostettava (doc)
Henkilökohtaisen avustajan työsopimuspohja: tulostettava (docx)
Henkilökohtaisen avustajan tuntilista: tulostettava (xls)
Kehitysvammaisten perhehoidon käyttöpäiväilmoitus:tulostettava (pdf)
Kehitysvammapalveluhakemus: tulostettava (doc)
Kuljetuspalveluhakemus: tulostettava (doc)
Tukihenkilötapaamisten raportointilomake: tulostettava (pdf)
Vammaispalveluhakemus: tulostettava (doc)
Omaishoidon tuen hakemus, alle 65-vuotiaat: tulostettava (doc) / tulostettava (pdf)
Omaishoitajan sijaishoitajan työpäivien ilmoittaminen: tulostettava (doc)

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus: tulostettava (pdf)

 

Muut lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)


Sosiaalipalvelujen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)


Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, itseään koskevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen asiakirjoihin tallennetun henkilötiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)

 

Oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslaki 11 §: Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Julkisuuslain mukaista tiedonsaantioikeutta käytettäessä, pyyntö tulee perustella mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietopyyntölomakkeessa valitaan palvelualue, jota tietopyyntö koskee. Kirjoita Perustelut -kohtaan mahdollisemman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Pirkkalan kunta kirjaamo, PL 1001, 33961 PIRKKALA

Täytä ja tulosta (doc)
Tulostettava (pdf)

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö tulostettava (pdf)