Kuntalaisaloite

Pirkkalalaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Kuntalaisaloite.fi:ssä tai alla olevalla lomakkeella voit tehdä aloitteita, jotka koskevat Pirkkalan kunnan toimintaa. Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista.

Aloite toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, älä kirjoita viestiin arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnustasi, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteesi etenemistä voit tiedustella kunnan kirjaamosta.

Aloitteen vastaanottaja on Pirkkalan kunnan kirjaamo

- sähköposti: kirjaamo[at]pirkkala.fi
- postiosoite: Suupantie 11, 33960 Pirkkala
- puhelin 03 565 24000 (vaihde)
 

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen.

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista osallistuu aloitteeseen, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä

Vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuuston tulee päättää viipymättä, järjestetäänkö aiheesta vaadittu kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansalaisaloite ja muu valtakunnallinen vaikuttaminen

Pirkkalalaiset voivat myös vaikuttaa tekemällä valtakunnallisia aloitteita. Kansalaisaloite on kuntalaisaloitteen kaltainen aloite, jotka koskevat koko maan kattavaa lainsäädäntöä. Lisätietoa: kansalaisaloite.fi.

Oikeusministeriön ylläpitämässä demokratia.fi palvelusta voit tutkia aloitemahdollisuuksia ja seurata valtakunnallista päätöksentekoa.
 

Kuntalaisaloitelomake
 

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.