Asuminen ja rakentaminen

Asuminen

Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus: sähköinen 
Vuokra-asuntohakemus: tulostettava (pdf)

Kadut ja tiet

Katulupahakemus/-sopimus: Lupapiste
Hakuohjeet ja lupaehdot 2015 (pdf.)

Rakennusvalvonta

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupahakemus: tulostettava (doc.)
Lupahakemuksen täyttöohje (pdf.)

Kartta-aineistotilauslomake (sähköinen)

Aloituskokouksen pöytäkirja: tulostettava (doc.)
Aloituskokous, pöytäkirjalomakkeen täyttöohje (pdf)

Työnjohtajan hakemus/ilmoitus: tulostettava (doc.)
Suunnittelijailmoitus: tulostettava (doc.)
Ulkoväriselvitys: tulostettava (doc.)

Rakennustöiden tarkastusasiakirja: tulostettava (pdf.)
Kvv-työn tarkastusasiakirja: tulostettava (pdf.)
Iv-työn tarkastusasiakirja: tulostettava (pdf.)
Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus: tulostettava (doc.)
Lämpökaivon porausraportti: tulostettava (doc.)
Rakennuksen purkaminen/ilmoitus: tulostettava (doc.)
Rakennuksen purkaminen/lupahakemus: tulostettava (doc.)
Rakennushankeilmoitus RH1 (linkki Suomi.fi -sivulle)
Asuinhuoneistot RH2 (linkki Suomi.fi -sivulle)
Väestönsuojailmoitus: tulostettava (pdf)
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9 (linkki Suomi.fi -sivulle)
Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamushakemus: tulostettava (pdf.)

Venepaikat

Venepaikkahakemus:sähköinen
Lomake lähetetään Suomi.fi-viestit palveluun. Lähettäminen vaatii kirjautumista ja tunnistautumista.

Venepaikkapalaute: sähköinen