Kirjaamo

Pirkkalan kunnan virallinen asiakirjaliikenne kulkee kirjaamon kautta. Kirjaamo vastaanottaa ja rekisteröi kunnalle osoitetut asiakirjat ja sähköpostit ja kunnassa vireille tulevat asiat päivittäin virka-aikana. Rekisteröinnin jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille. Kirjaamo antaa myös tietoa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Mikäli asiakas haluaa itse toimittaa lähetyksensä perille, sen voi toimittaa asiointipisteelle, joka sijaitsee kunnan keskustassa Suupalla osoitteessa Koulutie 1. Lähetyksiä voivat olla esimerkiksi hakemukset, tarjoukset, anomukset ja aloitteet. Lähetykset leimataan saapuneiksi asiointipisteessä ja toimitetaan kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot
Pirkkalan kunnan kirjaamo
Postiosoite: PL 1001, 33961 Pirkkala
Sähköpostiosoite: kirjaamo[at]pirkkala.fi
Puh. 03 565 24440
Asiakirjojen toimitus: Asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista ja karttatuotteista perittävät maksut

Tietosuojaselosteet