Keskusarkisto

Pirkkalan kunnan keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta.

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ja asiakkaat saavat niitä arkiston toimitiloissa käytettäväksi. Tarkemmat tiedot olemassa olevista asiakirjoista selviävät arkistoluetteloista, jotka ovat käytettävissä keskusarkistossa. Asiakirjoja lainataan keskusarkiston ulkopuolelle vain viranomaiskäyttöön.

Arkistoluettelo

Keskusarkisto tarjoaa kuntalaisten ja tutkijoiden käyttöön noin 350 hyllymetriä asiakirjoja. Pääosan aineistosta muodostavat kunnallisten viranomaisten arkistot, mutta niiden lisäksi arkisto on vastaanottanut yksittäisiä pirkkalalaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Keskusarkistoa koskevat tietopalvelupyynnöt osoitetaan kunnan kirjaamoon.

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista ja karttatuotteista perittävät maksut
Kirjaamo
Ilmoitustaulu

Kirjaamo

03 565 24440
kirjaamo[at]pirkkala.fi
PL 1001
33961 Pirkkala

Asiakirjojen toimitus: Asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala