Asiointi

Pirkkalan kunnan kanssa voi asioida postitse, verkossa, puhelimitse tai henkilökohtaisesti kunnan eri toimipisteissä. Alla on kuvailtu Asiointi-sivuston sisältöä. Kunnan palveluiden tarkemmat tiedot ovat kunkin palvelun kuvaussivulla.

Asiointi yhteispalvelussa

Asiointipiste on palvelupiste, josta saa usean viranomaisen palveluita. Pirkkalan asiointipiste tarjoaa Pirkkalan kunnan, Kansaneläkelaitoksen sekä Työ- ja elinkeinotoimiston palveluita. Sieltä saat ja sinne voit jättää lomakkeita ja hakemuksia, maksaa kunnan laskuja, toimittaa kunnalle tulevan muunkin postin ja ostaa kunnan julkaisuja sekä noutaa esitteitä.

Kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee asiointipisteessä. Vastaavat ilmoitukset löytyvät myös näiltä sivuilta.

Asiointipisteessä on pääkirjaston lisäksi myös asiakkaiden vapaasti käytettävissä oleva nettipiste, jota kuka tahansa voi käyttää hoitaakseen asioita verkossa.

Asiointi toimipisteissä

Voit asioida myös suoraan toimipisteissämme. Pirkkalan kunnan toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät yhteystietohausta.

Yhteenveto Asiointi -kokonaisuuden sisällöstä

Asioi verkossa: kuvataan Pirkkalan kunnan sähköisiä asiointipalveluja.

Avustukset: tiedot Pirkkalan kunnan toiminta-avustuksien hakemisesta.

Ilmoitustaulu: Pirkkalan kunnan viralliset kuulutukset julkaistaan sähköisellä ja fyysisellä ilmoitustaululla. Fyysinen ilmoitustaulu sijaitsee Asiointipiste.

Julkiset hankinnat: tietoja julkisista hankinnoista Pirkkalan kunnassa.

Keskusarkisto: kerrotaan keskusarkiston tehtävästä.

Kirjaamo: tiedot Pirkkalan kunnan kirjaamosta.

Laskutus: Pirkkalan kunnan laskutustiedot.

Lomakkeet: Pirkkalan kunnan lomakkeet on ryhmitelty alle palveluaiheen mukaan.

Maksut: Pirkkalan kunnan palveluista perittävät maksut löytyvät kootusti tältä sivulta.

Neuvonta: Sivulle on listattu muiden julkishallinnon viranomaisten tuottamia neuvonta- ja asiakaspalveluita, joita pirkkalalaiset voivat käyttää.

Palaute: Yleistä palautetta voit antaa Palaute-lomakkeen kautta. Salaiset asiat suosittelemme lähettämään kirjallisena kirjaamoon.

Tietosuojaselosteet: Henkilötietolain 523/22.4.1999 ja 986/24.11.2000 (muutos) mukaiset tietosuojaselosteet palveluttain/selosteenpitäjittäin.

Asiointipiste: tiedot Asiointipisteestä saatavista palveluista.