Potilasasiamies

Potilasasiamies palvelee Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Potilasasiamieheltä saa tietoa potilaan oikeuksista mm. tiedonsaantiin ja hoitoon pääsyyn liittyen. Potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana sosiaalihuollon kysymyksissä. Pirkkalan kunta tekee yhteistyötä Tampereen sosiaaliasiamiehen kanssa.

Vanhusasiamies

Vanhusasiamies on puolueeton henkilö, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä. Pirkkalan kunta tekee yhteistyötä Tampereen vanhusasiamiehen kanssa.

Valvontakoordinaattorit

Valvontakoordinaattorit vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun valvonnasta. Pirkkalan kunta tekee yhteistyötä Tampereen valvontakoordinaattorin kanssa.

Hoitotakuu

Hoitotakuun mukaan kuntalaisen on saatava kiireettömät tutkimukset ja kiireetön hoito määräajassa sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Hoitotakuu

Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet

Potilas- ja sosiaaliasiamiehelle toimitettavat muistutuslomakkeet huonosta hoidosta tai kohtelusta, tarkastuspyyntölomakkeet, henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake ja asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake. Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeet.