Foorumit toimivat vuorovaikutuskanavina

Asiakasfoorumit ovat yhdysside ja vuorovaikutuskanava lautakunnan, palveluista vastaavien ammattilaisten ja kuntalaisten välillä. Niiden kautta ja niissä toimimalla palvelujen käyttäjät ja kuntalaiset saavat tietoa kunnan palvelujen tilasta. Asiakasfoorumit voivat osallistua palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

Foorumeissa käydään avointa keskustelua ajankohtaisista asioista, järjestetään kuntalaistapahtumia ja muita tilaisuuksia, edistetään kuntalaisten osallistumista ja omaehtoista toimintaa.


Pirkkalan asiakasfoorumit

Pirkkalassa toimii tällä hetkellä kaksi asiakasfoorumia: Työikäisten hyvinvointifoorumi ja Seniorifoorumi. Molemmissa foorumeissa toimii kahdeksan kuntalaisjäsentä. Asiakasfoorumien jäseninä on henkilöitä, jotka haluavat olla mukana edistämässä kuntalaisten hyvnvointia ja kehittämässä kunnan palveluita.

Foorumitoimintaa koordinoivat ja edistävät niille nimetyt palvelujohtajat, jotka huolehtivat foorumien kokoontumisiin ja tilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä ja vastaavaat foorumien esiin nostamien asioiden valmisteluista ja eteenpäin viemisestä. Katso palvelujohtajien yhteystiedot sivun yläreunasta.

Työikäisten hyvinvointifoorumi

Työikäisten hyvinvointifoorumi edustaa asiakasryhmiä, jotka käyttävät tai ovat kiinnostuneita kehittämään aikuisväestölle suunnattuja palveluita

Seniorifoorumi

Seniorifoorumi edustaa asiakasryhmiä, jotka käyttävät tai ovat kiinnostuneita kehittämään ikäihmisille suunnattuja palveluita.