Äitiysneuvolan tarkoitus ja tavoitteet

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata äidin, syntyvän lapsen sekä perheen olosuhteisiin nähden paras mahdollinen terveys sekä tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riskiraskaudet ja -perheet. Tavoitteena on tukea terveiden elämäntapojen omaksumisessa sekä vahvistaa perheiden sisäisiä ihmissuhteita. Terveystarkastukset ja seurantakäynnit ohjelmoidaan yksilöllisesti.

Äitiysneuvolassa annetaan ohjausta ja neuvontaa myös raskautta suunnitteleville.
Äitiysneuvolakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.