Äitiyslaki tuli voimaan 1.4.2019.  Sen mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä syntymästä alkaen. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen.

Äidin naispuolisesta kumppanista ei tule lapsen vanhempaa automaattisesti. Lapselle voidaan vahvistaa toinen vanhempi, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla suostumuksensa mukaisesti.

Äitiys voidaan tunnustaa, jos raskaus on alkanut 1.4.2019 jälkeen hedelmöityshoidoilla tuntemattoman luovuttajan sukusoluilla ja vanhemmat esittävät asiasta hoitosuostumuksen ja hedelmöityshoitotodistuksen.

Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Äitiys voidaan tunnustaa jo ennen lapsen syntymää, jos kaksi naista on hakenut yhdessä hedelmöityshoitoa 1.4.2019 jälkeen.

Vanhemmat asioivat yhtä aikaa neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla. Äitiytensä neuvolassa tunnustaneesta tulee lapsen huoltaja äitiyden vahvistamisen yhteydessä.

Erillistä yhteishuoltoasiakirjaa ei tarvita. Tunnustettu äitiys on mahdollista peruuttaa 30 vuorokauden kuluessa lapsen syntymästä.

Jos äiti ei ole avioliitossa miehen kanssa lapsen syntyessä, maistraatti ilmoittaa syntyneestä lapsesta lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle.

Äitiyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Jos äitiyttä ei ole ennakollisesti tunnustettu. lastenvalvoja lähettää äidille ajan lapsen isyyden/äitiyden selvittämiseksi.

Vanhempien tulee esittää lastenvalvojalle hedelmöityshoitotodistus, josta ilmenee, että siittiöiden luovuttaja ei ole asettanut rajoituksia siittiöiden käytölle eikä ole antanut suostumustaan isyyden vahvistamiseen.

Lisäksi tulee esittää hoitosuostumuslomake ja henkilöllisyystodistukset. Asiakirjat toimitetaan maistraattiin, joka vahvistaa äitiyden.

Vanhemmat voivat allekirjoittaa lastenvalvojalla myös yhteishuoltosopimuksen, jonka tämä vahvistaa äitiyden vahvistuksen jälkeen.

Äitiyden tunnustamisen merkitys lapselle

Äitiyden, kuten isyydenkin, tunnustamisen seurauksena lapselle tulee vahvistetuksi sukulaisuussuhde vanhempaansa.

Samalla lapsi saa oikeuden sukunimeen, elatukseen, perhe-eläkkeeseen sekä perintöoikeuden vanhempansa jälkeen.