AP/IP-TOIMINTAA ESIOPPILAILLE JA KOULULAISILLE

Esioppilaille järjestetään esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen oppilaille, jotka kuuluvat vammaispalvelu- tai kehitysvammalain piiriin. Toimintapaikka voidaan myöntää myös, mikäli se sosiaali- tai terveydenhuollon viranomaisen lausunnon mukaan on välttämätöntä lapsen etu huomioiden.

Toimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä esioppilaille klo 7-17  ja 1. -2. luokkalaisille klo 7-16 koulun tiloissa ja siitä peritään kuukausittainen maksu.

ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN WILMASSA

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan vuosittain Wilmassa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

    

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LV 2021-2022

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta joko koko kuukaudeksi tai enintään 10 päivää/kuukausi. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan.  Valitun palveluntarpeen tunnit voivat jakautua aamu- ja iltapäivälle. Ilmoittaessaan lapsensa aamu- ja iltapäivätoimintaan, huoltaja sitoutuu ilmoittamaansa palvelun määrään lukukauden loppuun asti. 

PALVELUN TARVE KUUKAUSIMAKSU, osallistuu yli 10 päivänä/kk KUUKAUSIMAKSU, osallistuu enintään 10 päivänä/kk
enintään 3 h/päivä 80 € 40 €
3 – 4 tuntia / päivä 120 € 60 €
yli 4 tuntia / päivä 160 € 80 €


Esioppilaan maksuja koskevat alennukset

Esioppilaan aamu- ja iltapäiväkerhomaksusta on mahdollista saada sisaralennus (50 %), mikäli aamu-ja iltapäiväkerhossa olevan esioppilaan lisäksi perheellä on yksi sisarus kunnallisessa esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa, päivähoidossa (päiväkodissa tai perhepäivähoidossa) tai palvelusetelipäiväkodissa Pirkkalassa. Sisaralennuksen saa ilmoittamalla nuorempien sisarusten nimet aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Sisaralennusta ei tarvitse muulla tavoin erikseen hakea.

Esioppilaalla on mahdollista saada aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun maksuvapautus tai maksualennus. Maksuvapautukseen tai -alennukseen oikeuttavat tulorajat määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tulorajojen mukaisesti.

Tulorajat LV. 2021-2022

Perheen koko Maksuvapautuksen
tuloraja /€
Maksualennuksen
tuloraja /€ 
2 3 050 4 144
3 3 862 4 956
4 4 351 5 445
5 4 840 5 934
6 5 327 6 421
>6 tuloraja + 189 € kustakin perheen  alaikäisestä lapsesta


Maksuvapautusta tai maksualennusta haetaan kirjallisesti. Maksuvapautus tai  -alennus astuu voimaan sen kuukauden maksuista, jonka aikana hakemus on saapunut Pirkkalan kuntaan. Takautuvasti maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnetä.

Maksuvapautusta/ -alennusta haetaan lukuvuodesta 2021-2022 alkaen varhaiskasvatuksen kanssa yhteisellä asiakasmaksujen ilmoitus/ muutoslomakkeella ja lähetetään yhteiseen sähköpostiosoitteeseen tulotiedot@pirkkala.fi.

Asiakasmaksujen muutoslomake  Lomakkeen täyttämisen jälkeen tallenna lomake koneellesi ja lähetä tulotositteiden kanssa osoitteeseen: tulotiedot@pirkkala.fi

 

1.-2. -luokkalaisten maksuvapautus

1.-2. -luokkalaisella on mahdollisuus saada aamu- ja iltapäivätoiminnan maksusta maksuvapautus. Maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat määräytyvät alla olevien tulorajojen mukaisesti.

Tulorajat LV. 2021-2022

Perheen koko Maksuvapautuksen
tuloraja /€
2 3 050
3 3 862
4 4 351
5 4 840
6 5 327
>6 tuloraja + 189 € kustakin
perheen  alaikäisestä lapsesta

Maksuvapautusta haetaan kirjallisesti. Maksuvapautus astuu voimaan sen kuukauden maksuista, jonka aikana hakemus on saapunut Pirkkalan kuntaan. Takautuvasti maksuvapautusta ei myönnetä.

Maksuvapautusta haetaan lukuvuodesta 2021-2022 alkaen varhaiskasvatuksen kanssa yhteisellä asiakasmaksujen ilmoitus/ muutoslomakkeella ja lähetetään yhteiseen sähköpostiosoitteeseen tulotiedot@pirkkala.fi.

Asiaksmaksujen muutoslomake Lomakkeen täyttämisen jälkeen tallenna lomake koneellesi ja lähetä tulotositteiden kanssa osoitteeseen: tulotiedot@pirkkala.fi