Taidetta ympäristössä – löytäjä saa pitää

30.1.2017

Avoin kilpailu: ideoi ja toteuta taideteokset Pirkkalan kesään kuntalaisten iloksi

Ensi kesänä Pirkkalassa liikkuva voi löytää taidetta kotiin viemisiksi. Pirkkalan kunta järjestää avoimen kilpailun ympäristöön sijoitettavan taiteen ideoinnista ja toteutuksesta. Taideprojekti on osa Pirkkalan kunnan Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Samalla juhlitaan Pirkkalan 95-vuotista ja Pirkkalan pitäjän 780-vuotista historiaa.

Kilpailun tavoitteena on toteuttaa Pirkkalan ympäristöön sijoittuva moniosainen taideteos, joka yllättää ja ilahduttaa kuntalaisia. Ideana on, että Pirkkalassa liikkuvat voisivat sattumalta törmätä taiteeseen ja viedä löytämänsä teoksen kotiin muistoksi juhlavuodesta. Teoskokonaisuuden tulee liittyä Pirkkalaan tavalla tai toisella.

Pirkkalan kunta etsii nyt avoimen kilpailun kautta yhteistyökumppanikseen taiteilijaa/taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteokset. Kilpailu on avoin ja siihen voi osallistua kuka tahansa ammattitaustasta riippumatta. Esteellisiä ovat vain kilpailun järjestämiseen tai teosvalintaan muutoin osallistuvat henkilöt.

Taideprojektia seurataan näkyvästi kunnan sosiaalisessa mediassa. Siitä tiedotetaan myös kunnan nettisivuilla sekä Pirkkalainen-lehdessä. Tarvittaessa teosten sijainnista annetaan vinkkejä. Teosten löytäjien toivotaan jakavan viestejä löydöistään.
 

Kilpailun säännöt ja hakuohjeet

Taideteosprojektin toteuttamiseen on varattu 2000 euron budjetti, joka pitää sisällään teoksiin tarvittavan materiaalin sekä taideteosten valmistamiskustannukset taitelijapalkkioineen.  Taiteilija/taiteilijaryhmä vastaa itsenäisesti teosten tuottamisesta annetun budjetin rajoissa ja sitoutuu toimittamaan valmiit teokset kuntaan viimeistään 31.5.2017. Valitun taiteilijan/taiteilijaryhmän kanssa tehdään yhteistyösopimus, jossa määritetään tarkemmin teosvaatimukset ja muut hankintaan liittyvät yksityiskohdat.

Valmiita taideteoksia tulee olla useampia (30–100 kpl) ja niiden tulee olla säänkestäviä sekä kooltaan ympäristöön sijoitettaviksi soveltuvia. Teoskokonaisuus voi muodostua useasta samanlaisesta osasta tai erilaisista osista. Teoksiin pitää pystyä merkitsemään jollain tavoin teoksen numero sekä osoite verkkosivulle, joka kertoo taideprojektista. Teosten toivotaan liittyvän tavalla tai toisella Pirkkalaan, esimerkiksi kunnan ainutlaatuisen historian kautta. Teokset sijoitetaan kunnan ympäristöön kesäkuukausien aikana, mahdollisesti vaiheittain eri alueille.

Teoksen valinnassa kiinnitetään huomiota idean omaperäisyyteen, toteutettavuuteen sekä siihen miten teokset tuovat esille Pirkkala-aihetta tai juhlavuoden teemoja.

Teoskilpailuun osallistutaan ideapaperilla, josta ilmenee teoksen taustaideologia sekä suunnitelma teosten toteuttamiseksi. Ideapaperit ja teossuunnitelmat tulee toimittaa Pirkkalan kunnan kirjaamoon viimeistään 28.2.2017 klo 15.  Luonnoksia otetaan vastaan mielellään sähköisenä kuvamateriaalina, mutta tarvittaessa ne voidaan myös toimittaa sivistysosaston hallintoon, os. Suupantie 6 C, 2 krs. Sähköisesti palautettava aineisto toimitetaan osoitteeseen kirjaamo[at]pirkkala.fi.

Taideteosten valinnasta päättää hakuajan päätyttyä toimitettujen ideapapereiden perusteella valintaraati. Päätös taiteilijavalinnasta tehdään maaliskuun puoleen väliin mennessä.
 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kiti Mäkinen, kulttuurikoordinaattori
Pirkkalan kunta
p. 040 133 5698
kiti.makinen@pirkkala.fi

« Takaisin